Onderwijs en steun voor Oekraïense vluchtelingen

U vindt hier een reeks artikelen en hulpmiddelen ter ondersteuning van de integratie van jonge Oekraïense vluchtelingen in de onderwijssystemen van EU-lidstaten en Erasmus+-landen. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met alle nieuwste items.

Online platforms en leermiddelen in het Oekraïens

Online leermiddelen in het Oekraïens: onderwijs in Oekraïne onder slechte omstandigheden: Sinds 14 maart is het onderwijs in de meeste regio’s van Oekraïne hervat met behulp van afstandsonderwijs. Oekraïense leerlingen binnen en buiten het land hebben toegang tot online lesmateriaal in het Oekraïens.

Schoolonderwijs en solidariteit in tijden van crisis

Enquête over geschiedenis geven vanuit verschillende standpunten: Het citaat ‘zij die zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn veroordeeld het te herhalen’ is afkomstig van George Santayana. Zo bekeken, kan geschiedenisonderwijs ons collectief geheugen versterken door tegenovergestelde visies op historische gebeurtenissen te tonen. Deze enquête peilt naar jouw visie op multiperspectiviteit in geschiedenisonderwijs.

Geleerde lessen uit geschiedenisonderwijs over vroegere oorlogen in Europa: In tijden van conflict, zoals de oorlog in Oekraïne, komt de kwestie van historische narratieven en hoe die geleerd worden opnieuw onder de aandacht. In deze tutorial onderzoeken we hoe geschiedenisleerkrachten kunnen omgaan met onenigheid en verschillen om het vak voor alle leerlingen zinvol te maken.

Scholen in Europa reageren op de Russische invasie van Oekraïne: Klassen en schoolbesturen uit heel het continent zijn in actie gekomen om hun solidariteit met Oekraïne te betuigen, en leerkrachten hebben zich toegelegd op het beantwoorden van vragen van leerlingen. Dit artikel belicht enkele lovenswaardige ideeën en praktijken.

Onderwijs beschermen tegen aanvallen in gewapend conflict: Zelfs tijdens een conflict of oorlog is het van fundamenteel belang het recht op onderwijs te handhaven en de schade aan kinderen, onderwijzend personeel of scholen te vermijden. Er worden op internationaal niveau verschillende inspanningen geleverd om het onderwijs tijdens gewapende conflicten en in andere noodsituaties te beschermen.

Achtergrondinformatie over het Oekraïense onderwijssysteem sinds 2016: Een onderwijshervorming die in 2016 begon, heeft veel veranderingen in het Oekraïense onderwijs teweeggebracht.

Onderwijs voor vluchtelingen

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang bieden aan Oekraïense vluchtelingenkinderen: Jonge kinderen vormen een aanzienlijk deel van nieuwe Oekraïense vluchtelingen. Hoe kunnen we ze verwelkomen in instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang (VVE&K) in Europa?

Oekraïense vluchtelingen opnemen in middelbare schoolklassen: wat als de leerlingen gewoon de taal niet spreken?: In de afgelopen weken zijn ongeveer 5 miljoen Oekraïners de grens naar de Europese Unie overgestoken. Hoewel het Oekraïense ministerie van onderwijs geweldig werk heeft verricht op online onderwijs voor alle middelbare scholieren op te zetten, zijn er nog altijd horden te nemen. Mialy Dermish van het SIRIUS Network reflecteert op sociale en talige inclusie voor Oekraïense leerlingen en hun route naar onderwijssucces.

Verbinding en continuïteit steunen de mentale gezondheid en het welzijn van vluchtelingenkinderen: Oorlogservaringen, een plotse vlucht uit een vertrouwde omgeving en zorgen om familieleden kunnen de mentale gezondheid van kinderen en hun welzijn negatief beïnvloeden. Ook hun leerervaring zal hieronder lijden. Daarom is het belangrijk dat scholen, vooral de scholen die momenteel grote aantallen vluchtelingen verwelkomen, ‘vluchtelingvaardig’ worden.

Hoe EU-lidstaten leerkrachten voor vluchtelingenleerlingen vinden: In een peer-learning-discussie tussen vertegenwoordigers van EU-onderwijsministeries werd verkend hoe leerkrachten voor vluchtelingenleerlingen gevonden kunnen worden. Deze discussie vond plaats op 4 april 2022 in het kader van de EU-solidariteitsgroep voor het onderwijs voor Oekraïne – werkgroep scholen.

Erkenning van kwalificaties van Oekraïense scholieren: Het erkennen van kwalificaties die vluchtelingen uit hun land van oorsprong meenemen, evenals het begrijpen van het behaalde onderwijsniveau, is belangrijk om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

Compendium of inspiring practices on inclusive and citizenship education: This compendium presents a comprehensive range of inspiring practices aiming to provide ideas and inspiration for policymakers and practitioners who strive to improve the inclusiveness of education and training systems across the EU. It additionally intends to contribute to developing the growing body of evidence on the importance and added value of inclusive education. (2021)

Inclusion of young refugees and migrants through education: The Thematic Fiche on Inclusion of young refugees and migrants through education was produced by the members of the ET 2020 Working Group on Promoting Common Values and Inclusive Education. (2020)

PAESIC resources for teachers and school leaders: PAESIC (acronym for Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom) is KA2 Erasmus+ project designated with the purpose of supporting primary school teachers in enhancing social inclusion in the classroom, particularly students of refugee and migrant backgrounds. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migrants in European schools: learning and maintaining languages: Supporting newly arrived migrant children to master the language of schooling alongside maintaining and further developing their personal linguistic repertoire is key for their successful reception and integration, as well as successful teaching. (2018)

Preparing teachers for diversity: the role of Initial Teacher Education: Even though the diversity found in European societies is not a new phenomenon, its nature is rapidly changing. Europe is becoming increasingly diverse due to intra-European mobility, international migration and globalisation. (2017)

Bekijk vooral School Education Gateway voor verdere relevante informatie met de tag ‘migrantenleerlingen‘.

Cursussen voor professionele ontwikkeling

22 april 2022: Webinar over het ondersteunen van de geestelijke gezondheid en het welzijn van vluchtelingenkinderen op school

6 mei 2022: Webinar over het verwelkomen van nieuw aangekomen vluchtelingen in de klas

13 mei 2022: Een webinar over vorming van leerkrachten en professionalisering van vluchtelingenonderwijs

23 mei - 6 juni 2022: Cursus professionele ontwikkeling voor leerkrachten over de integratie van migranten en vluchtelingen op scholen

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Bekijk ook de cursuscatalogus van School Education Gateway voor verder cursusmateriaal.

Interactie met andere leerkrachten

Sluit u aan bij eTwinning, de online gemeenschap voor schoolmedewerkers (leerkrachten, schooldirecteuren, bibliotheekmedewerkers enz.) om te communiceren, samen te werken en uit te wisselen. eTwinning steunt Oekraïense leerkrachten en leerlingen, bijvoorbeeld met specifieke discussiegroepen over het integreren van migranten en vluchtelingen op school en door solidariteits- en steunactiviteiten vanuit de gemeenschap voor Oekraïense leerkrachten en leerlingen te delen.

Integratie van migranten en vluchtelingen op school: Wat zijn de meest effectieve manieren om migranten en vluchtelingen te verwelkomen in hun nieuwe schoolomgeving? Als onderdeel van de door de eTwinning gemeenschap ondernomen acties om ondersteuning te bieden aan leerkrachten en leerlingen, heeft de Uitgelichte Groep op “Integratie van migranten en vluchtelingen op school” zijn focus uitgebreid om ook leerkrachten die vluchtelingen steunen te versterken.  De groep stelt zich ten doel leerkrachten in heel Europa te ondersteunen, die voor de uitdaging staan het recht op onderwijs en training van deze kinderen veilig te stellen en ze een gevoel van normaliteit te geven en te proberen het trauma van oorlog en ontheemding te verlichten.