Onderwijs voor een groener, duurzamer Europa: deel uw ideeën!

Worden leerlingen voorzien van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om te handelen naar de klimaatcrisis en het biodiversiteitsverlies? Worden leerkrachten voorbereid en ondersteund om over deze moeilijke kwesties les te geven op een manier die de positie van hun leerlingen verbetert? Ondersteunen de curricula de ontwikkeling van houdingen en waarden die nodig zijn om milieuduurzaamheid te bevorderen?

De Europese Commissie kondigt met genoegen de lancering aan van een openbare raadpleging over onderwijs voor milieuduurzaamheid.

Via de raadpleging worden input en ideeën verzameld voor een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over onderwijs voor milieuduurzaamheid, die eind 2021 door de Commissie wordt vastgesteld. Het doel van de aanbeveling is het versterken van samenwerking op Europees niveau op het gebied van milieuduurzaamheid en -onderwijs, zoals uiteengezet in de Green Deal en de berichten van de Europese onderwijsruimte.

Via de Green Deal onderneemt de EU actie om klimaatverandering tegen te gaan en alle burgers te stimuleren om te werken richting een groener en duurzamer Europa. De aanbeveling zal lidstaten ondersteunen in hun inspanningen om hun onderwijs- en opleidingssystemen op een lijn te brengen met de veranderingen die dringend nodig zijn voor de groene transitie. Tegelijkertijd ontwikkelt de Commissie een kader dat de competenties zal beschrijven die te maken hebben met duurzaamheid en die leerlingen van alle leeftijden moeten opdoen.

De raaplegingsenquête loopt in 23 talen en is open tot 24 september.

Meer informatie is hier te vinden.