Het aftellen voor het European School Education Platform is begonnen!

Afbeelding door: Taras Shypka / Unsplash.com

In 2022 zullen de platforms School Education Gateway en eTwinning van de Europese Commissie fuseren tot het European School Education Platform. Hierbij wordt uw favoriete content behouden en uitgebreid in één enkele, moderne en toegankelijke omgeving.

In 2021 wordt uitgebreid gepland en voorbereid om de huidige platforms te verenigen ten gunste van alle Europese onderwijsbelanghebbenden. 

Op het komende geïntegreerde platform zult u alle content en diensten onder één dak kunnen ontdekken en verkennen, wat een ‘thuisgevoel’ creëert. Het is bedoeld om een unieke en gepersonaliseerde ervaring te bieden, terwijl ook de gemeenschaps- en samenwerkingszin gekoesterd wordt. Het nieuwe platform zal verder bijdragen aan de professionele ontwikkeling van praktijkbeoefenaars in onderwijs en opleiding, in Europa en daarbuiten. 

Het nieuwe platform werd voor het eerst aangekondigd door Themis Christophidou, directeur-generaal Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur, in haar openingsspeech tijdens het eTwinning-jaarcongres. 

Het nieuwe platform is gegrondvest op het Erasmus+-programma van de Commissie en de drie principes ervan om een groener, inclusiever en meer digitaal onderwijs voor Europa op te bouwen. Het platform zal ook de doelstellingen van de Europese onderwijsruimte promoten, met name het Actieplan voor digitaal onderwijs en de ontwikkeling van de sleutelcompetenties.  

Volg de kanalen van School Education Gateway en eTwinning om op de hoogte te blijven van de naderende lancering!