Disclaimer

School Education Gateway is een initiatief van de Europese Unie. Het wordt gefinancierd door Erasmus+, het Europese programma voor Onderwijs, Opleiding, Jeugd en Sport. Het wordt aangestuurd door de Europese Commissie (EC) en uitgevoerd door haar Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Namens de Europese Unie onderhoudt EUN Partnership AISBL (gekend als European Schoolnet, hierna EUN genoemd) dit platform om de initiatieven ervan bij het publiek te promoten.

Het materiaal op dit platform is louter informatief.

Ons doel is om deze informatie up-to-date en correct te houden. Wanneer ons gewezen wordt op mogelijke fouten, dan zullen we proberen deze te corrigeren. De EC, EACEA en EUN aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op deze site.

Deze informatie is:

 • algemeen van aard en niet bedoeld om de specifieke omstandigheden van één bepaald individu of entiteit aan de orde te stellen;
 • niet noodzakelijk uitvoerig, accuraat, volledig of up-to-date;
 • soms gelinkt aan externe sites waarover de EC, EACEA of EUN geen controle hebben en waarvoor zij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen;
 • geen bron van professioneel of juridisch advies (voor specifiek advies dient u steeds een gediplomeerd vakman te consulteren).

  EUN behoudt zich het recht voor om op ieder moment naar eigen oordeel delen van het platform op te heffen, te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

  Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de EC, EACEA of EUN te beperken wanneer ze een in de geldende nationale wetgeving vastgelegde vereiste schenden, noch om hun aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

  Verklaring betreffende het auteursrecht

  Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld. Wanneer voor de reproductie van informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.

  Het materiaal en de bijdragen van gebruikers op het platform zijn onderworpen aan het Besluit betreffende het hergebruik van documenten van de Commissie en zijn daarom, tenzij anders aangegeven, verenigbaar met de Creative Commons “Attribution 4.0 International” licentie (CC BY 4.0).