Maandelijkse onderwerpen

Elke maand focust School Education Gateway op een specifiek onderwerp. Dit zijn de maandelijkse onderwerpen voor 2020. Daarnaast lanceerden we in maart 2020 een speciale focus op ONLINE LEREN en LEREN OP AFSTAND, naar aanleiding van de wereldwijde sluiting van scholen.

Januari

Aanpakken van voortijdig schoolverlaten

Februari

Kunstmatige intelligentie

Maart

Loopbanen en mobiliteit van leerkrachten

April

Formatieve beoordeling

Mei

Onderwijs voor duurzame ontwikkeling

Juni

Beroepsonderwijs en -opleiding

Juli

Voor- en vroegschoolse educatie en opvang

Augustus

Kwaliteitsborging: evaluatie ter ondersteuning van schoolontwikkeling

September Translanguaging
Oktober

Creativiteit en projectgebaseerd leren

November

Intercultureel leren

December

Mobiliteit van leerlingen