Education Talks: Spazji ta’ tagħlim iddisinjati flimkien

Għalliema, studenti u atturi oħra tal-iskola jistgħu jgħinu biex jadattaw l-ambjent ta’ tagħlim tagħhom, jew saħansitra jiddisinjawh mill-bidu. Karen Könings, Professur Assoċjat fl-Università ta’ Maastricht , tkellmet magħna dwar id-disinn tal-iskola parteċipattiva, il-bini tal-immudellar tal-informazzjoni u suġġetti oħra.

X’għandu jkun il-proċess ta’ disinn għall-ambjenti skolastiċi?

M’hemm l-ebda riċetta ġenerali għal kif għandhom jidhru l-iskejjel. L-iktar importanti huwa li skola tibda diskussjoni internament dwar il-pedagoġija u l-viżjoni edukattiva, u mill-għanijiet edukattivi tagħhom, għandhom jaraw liema tqassim tal-postijiet jaqbel ma’ dik il-pedagoġija u kif jistgħu jsostnu l-ideali tagħhom għat-tagħlim.

X’inhuma xi eżempji ta’ arkitettura li tallinja mal-viżjoni edukattiva?

Fin-Netherlands, f’De Werkplaats, viċin Utrecht, riċentement inbniet skola kompletament ġdida għall-edukazzjoni sekondarja, u l-istess jgħodd għal UCL Academy f’Londra, fejn bnew ukoll binja kompletament ġdida għall-istudenti u l-għalliema tagħhom. U t-tnejn huma allinjati mal-viżjoni edukattiva tagħhom u l-pedagoġija li hija bbażata prinċipalment fuq xogħol ibbażat fuq proġetti, fuq kompiti awtentiċi, u gruppi żgħar ta’ studenti appoġġjati mill-għalliema tagħhom. Mela jekk trid tagħmel iktar xogħol ibbażat fuq proġetti u biex tippermetti xogħol fi gruppi flimkien ma’ tagħlim awtodirett u permezz ta’ tagħlim elettroniku, għandek bżonn tipi ta’ spazji li huma differenti minn klassijiet tradizzjonali.

L-iskejjel kif jistgħu jadattaw l-ispazji eżistenti?

Huwa naturalment ideali jekk tista’ tibni ambjent kompletament ġdid, għax dan jippermetti li l-preferenzi kollha tiegħek jiġu inkorporati. Iżda dan huwa possibbli biss fil-minoranza tal-każijiet, u għalhekk ħafna drabi l-iskejjel ikollhom jadattaw id-disinn tal-iskola eżistenti tagħhom, l-ispazji fiżiċi tagħhom. F’dak il-proċess ukoll, huwa importanti li jiġu involuti partijiet interessati differenti u naraw jekk irridux nagħmlu xogħol fi gruppi, u għaldastant l-għamara attwali dan ma tappoġġjahx, għalhekk irridu nfittxu għamara differenti jew nirranġaw l-għamara b’mod differenti fil-klassijiet tagħna. Tista’ wkoll tkun daqsxejn akbar. Jekk skola taħseb li l-klassijiet huma żgħar wisq, limitati wisq biex nagħmlu l-pedagoġija li rridu, forsi tista’ twaqqa’ ħajt bejn il-kmamar.

Kif jintużaw għodod viżwali fid-disinn ta’ skola parteċipattiva?

Speċjalment minħabba li kulħadd għandu l-esperjenza u l-kompetenza tiegħu stess, li huma jġibu fil-proċess, huwa importanti li naraw fuqiex qed nitkellmu, sabiex nippruvaw noħolqu mudell mentali kondiviż, idea kondiviża dwar kif se tidher il-binja tal-iskola. U nistgħu naħsbu dwar għodod differenti. Jistgħu jkunu disinji sempliċi. Jista’ u għandu wkoll isir aktar sofistikat aktar ’il quddiem fil-proċess, fejn nistgħu nużaw programmi ta’ softwer bħall-immudellar tal-informazzjoni tal-bini, BIM, li jippermettu lill-periti jivviżwalizzaw kif jidher il-bini.

Min għandu jkun involut fil-proċess?

Iż-żewġ skejjel li semmejt, jiġifieri UCL Academy f’Londra u De Werkplaats f’Bilthoven, in-Netherlands, involvew il-partijiet interessati differenti, l-għalliema, l-istudenti, u l-maniġers flimkien mal-periti fil-fażi tad-disinn, u huma wkoll esperjenzaw li dan huwa proċess impenjattiv għax kollha għandhom il-perspettivi uniċi tagħhom.

Fi studju reċenti, tlabna wkoll lil dawk il-partijiet interessati speċifikament f’timijiet interdixxiplinarji biex jissuġġerixxu kif dan il-proċess jista’ jiġi implimentat bl-aħjar mod, u kif jistgħu b’mod parteċipattiv jiddisinjaw il-binja ta’ skola. U kellna erba’ gruppi, u f’kull grupp perit, għalliem, student u disinjatur edukattiv. Dan irriżulta f’dan il-mudell interdixxiplinarju ta’ disinn ta’ bini parteċipattiv, u dan il-mudell juri li fil-fażijiet differenti tal-proċess tad-disinn tal-bini tiegħek, għandek l-atturi differenti, u għalhekk il-partijiet interessati differenti, u dawn kollha għandhom rwol differenti f’kull fażi.

Mela pereżempju, meta tiżviluppa l-pedagoġija u l-viżjoni edukattiva tiegħek, il-perit se jkun inqas rilevanti, filwaqt li jekk taħseb dwar kif se jidher l-ispazju, il-periti huma aktar dominanti, waqt li fl-implimentazzjoni, jerġgħu jkunu inqas importanti. Għalhekk huwa proċess dinamiku u dak il-mudell jista’ jkun għodda għall-prattika biex tippjana l-proċess u tissorveljah ukoll.