Kompetenza personali, soċjali u tat-tagħlim

L-iskejjel għandhom rwol importanti x’jilgħabu biex jgħinu liż-żgħażagħ jiżviluppaw u jimmaniġġjaw il-benessri fiżiku u emozzjonali tagħhom, u biex jgħixu u jaħdmu ma’ persuni oħra f’kuntesti differenti.

Oqsma ewlenin jinkludu: l-interazzjoni soċjali; l-iżvilupp tal-moħħ, il-ġisem u stil ta’ ħajja sana; u li jkunu jafu l-punti pożittivi u n-nuqqasijiet u kif jiżviluppaw il-kompetenzi tagħhom.

Esperjenzi ta’ tagħlim jistgħu jkunu opportunitajiet fejn jiżviluppaw il-ħiliet biex jirriflettu b’mod kritiku fuq u jimmaniġġjaw l-istil ta’ ħajja tagħhom, u biex jikkomunikaw u jikkollaboraw mal-oħrajn. Huma jistgħu wkoll jinkoraġġixxu liż-żgħażagħ ikollhom aspirazzjonijiet u x-xewqa li jistabbilixxu u jiksbu l-għanijiet, u ta’ tolleranza – il-valur tad-diversità u r-rispett lejn xulxin, u li jkunu ppreparati biex jegħlbu l-preġudizzji u jagħmlu kompromessi.

“Approċċ tal-Iskola kollha” hija importanti billi tinvolvi l-komunità kollha tal-Iskola (mexxejja tal-iskola, staff, studenti, u familji).

F’din is-sezzjoni ssibu artikli u materjali oħra dwar din it-tema. Aqra aktar dwar din it-tema fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea. Biex tesplora temi oħra, uża l-menu tan-naħa ta’ fuq tal-paġna.

Il-kontenut l-aktar reċenti