Litteriżmu

Il-litteriżmu huwa l-kapaċità li tidentifika, tifhem, tesprimi, toħloq u tinterpreta kunċetti, sentimenti, fatti u opinjonijiet kemm f’forma orali kif ukoll bil-miktub. Huwa jimplika l-kapaċità li tikkomunika u tikkonnettja b’mod effettiv ma’ ħaddieħor, b’mod xieraq u kreattiv.

Ċertu livell ta’ litteriżmu huwa essenzjali għall-parteċipazzjoni b’suċċess fl-aspetti kollha tas-soċjetà moderna. Teknoloġiji diġitali jwessgħu l-forom tal-qari u l-kitba, kif ukoll jiddiversifikaw is-sorsi ta’ informazzjoni, permezz ta’ materjali viżivi u tal-ħoss/l-awdjo fid-dixxiplini u l-kuntesti kollha.

F’din it-taqsima, issib artikli u materjal ieħor dwar din it-tema. Biex tesplora temi oħra, uża l-menù fin-naħa ta’ fuq tal-paġna.

Il-kontenut l-aktar reċenti