Intraprenditorija

Il-kompetenza intraprenditorjali hija l-kapaċità li tidentifika u taħtaf opportunitajiet u tippjana u timmaniġġja proċessi kreattivi li huma ta’ valur kulturali, soċjali jew finanzjarji.

Din teħtieġ għarfien ta’ kuntesti u opportunitajiet, approċċi għall-ippjannar u l-ġestjoni, prinċipji etiċi u l-konoxxenza proprja.

Hija tinkludi l-ħiliet tal-kreattività (l-immaġinazzjoni, ir-riflessjoni kritika, is-soluzzjoni ta' problemi), il-komunikazzjoni, il-mobilizzazzjoni ta' riżorsi (persuni u oġġetti), u li jaffrontaw l-inċertezzi, l-ambigwità u r-riskji.

Mentalità intraprenditorjali tinkludi wkoll l-attitudnijiet tal-awtoeffikaċja, il-motivazzjoni u l-perseveranza, u li jagħtu valur lill-ideat tal-oħrajn.

Biex l-edukazzjoni intraprenditorjali tkun effettiva fl-iżvilupp tal-kompetenzi tal-istudenti, il-kapaċità tal-iskola li toħloq ambjenti ta’ tagħlim ta’ appoġġ u ta' stimulazzjoni hija importanti daqs il-kompetenzi personali u l-motivazzjoni tal-edukaturi.

L-edukazzjoni intraprenditorjali ma tistax isseħħ waħedha mid-dinja ta’ barra mill-iskola. Tista' tkun teħtieġ il-ħidma bi sħab ma’ organizzazzjonijiet esterni sabiex tiffaċilita t-tagħlim permezz ta' mod oħrajn.

F’din is-sezzjoni ssibu artikli u materjali oħrajn dwar din it-tema. Aqra aktar dwar din it-tema fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea. Biex tesplora temi oħra, uża l-menu tan-naħa ta’ fuq tal-paġna.

Il-kontenut l-aktar reċenti