Kompetenza diġitali

It-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa se taċċellera bl-avvanz rapidu ta' teknoloġiji ġodda bħall-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u l-komputazzjoni tal-cloud. Bħall-avvanzi teknoloġiċi ewlenin preċedenti, id-diġitizzazzjoni taffettwa kif in-nies jgħixu, jinteraġixxu, jistudjaw u jaħdmu. Huwa għalhekk li l-iżvilupp tul il-ħajja tal-kompetenza diġitali huwa importanti.

Bl-istess mod, l-użu xieraq ta’ teknoloġiji diġitali fl-edukazzjoni jista' jkun ta’ benefiċċju għall-proċessi ta' tagħlim għall-kompetenzi kollha. Il-klassijiet jistgħu jinfetħu għal dinja ta’ riċerka, industrija u kulturi oħra. L-għalliema u l-istudenti jistgħu jingħataw is-setgħa permezz ta’ riżorsi u kollaborazzjoni online. L-aċċess għal u l-użu ta’ teknoloġiji diġitali jista' jgħin biex titnaqqas id-diskrepanza fit-tagħlim bejn studenti minn sfondi soċjoekonomiċi għoljin u baxxi. It-tagħlim personalizzat, inklużi forom aktar varjati ta’ valutazzjoni, jista' jirriżulta f'aktar motivazzjoni.

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa lill-għalliema, skejjel, dawk li jfasslu l-politika u partijiet interessati oħra b'għadd ta’ għodda u riżorsi online. F'din it-taqsima għandek issib l-aħħar artikli, pubblikazzjonijiet u riżorsi oħra dwar l-edukazzjoni diġitali. Aqra aktar dwar din it-tema fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

Il-kontenut l-aktar reċenti