Iċ-Ċittadinanza

Pajjiżi Ewropej jeħtieġu li ċ-ċittadini jkunu involuti fil-ħajja soċjali u politika mhux biss biex jiżguraw il-valuri bażiċi demokratiċi fl-individwi u s-soċjetà, iżda wkoll biex irawmu l-koeżjoni soċjali fi żmien ta’ diversità soċjali u kulturali li dejjem qed tiżdied, li jfisser li ż-żgħażagħ għandhom ikunu mgħammra bl-għarfien, il-ħiliet u l-attitudni t-tajba. L-iżvilupp ta’ kompetenzi soċjali u ċiviċi u l-promozzjoni tal-ekwità, il-koeżjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva permezz tal-edukazzjoni skolastika tkompli tkun objettiv tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020. Il-bini ta’ approċċi effettivi biex jilħqu dan l-objettiv huwa sfida ewlenija għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-prattikanti.

F’din is-sezzjoni ssib artikli u materjal ieħor fuq din it-tema. Aqra aktar fuq din it-tema fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea. Biex tesplora temi oħra, uża l-menù fuq in-naħa ta’ fuq tal-paġna.

Il-kontenut l-aktar reċenti