European Toolkits for Schools – serje ta’ webinars

Għodda Ewropea għall-Iskejjel qed tmexxi serje ta’ webinars dwar Il-promozzjoni tal-edukazzjoni inklużiva u l-indirizzar tat-tluq mill-iskola qabel iż-żmien, li jikkonsisti fi tliet webinars.

Il-parteċipazzjoni tal-familja dejjem hija importanti – anke waqt il-pandemija tal-COVID-19

Dan il-webinar jiffoka fuq kif l-iskejjel jistgħu jinvolvu lill-familji f'azzjonijiet edukattivi ta’ suċċess biex itejbu t-tagħlim tal-istudenti u l-iżvilupp soċjali u emozzjonali simultanjament.

Aktar informazzjoni u link biex tingħaqad


Inkjesta Inklużiva: approċċ għall-promozzjoni tal-inklużjoni

  • Il-Ġimgħa, 13 Ta’ Novembru, 17:00 CET
  • Kelliema: Kyriaki (Kiki) Messiou, Professur tal-Edukazzjoni fl-Università ta’ Southampton | Mel Ainscow, Professur Emeritu tal-Edukazzjoni fl-Università ta’ Manchester

Dan il-webinar se jippreżenta s-sejbiet ta’ studju ta’ tliet snin (2017-2020) li uża approċċ innovattiv, Inkjesta Inklużiva, fejn it-tfal isiru riċerkaturi u jaħdmu b’mod kollaborattiv mal-għalliema tagħhom biex ifasslu lezzjonijiet għall-istudenti kollha.

Aktar informazzjoni u link biex tingħaqad


Indikaturi għal sistemi inklużivi fi u madwar l-iskejjel

  • Il-Ġimgħa, 20 ta’ Novembru, 16:00 CET
  • Kelliema: Erna Nairz-Wirth, Professur Assoċjat u Kap tal-Grupp tax-Xjenzi tal-Edukazzjoni fl-Università tal-Ekonomija u l-Kummerċ ta’ Vjenna | Martin Karlberg, lettur anzjan fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni u l-Istudji tal-Edukazzjoni | Dr Per Kornhall, awtur indipendenti, lettur u konsulent fl-iżvilupp u l-edukazzjoni tal-iskejjel

Dan il-webinar jiddiskuti l-indikaturi għal sistemi inklużivi fi u madwar l-iskejjel li ntużaw għall-għodda ta’ awtovalutazzjoni fuq il-websajt European Toolkit for Schools, u kif dawn l-indikaturi jistgħu jkunu utli għall-iskejjel, l-amministraturi jew l-edukaturi tal-għalliema.

Aktar informazzjoni u link biex tingħaqad