Nifhmu l-litteriżmu fil-midja u d-diżinformazzjoni

Image by: Tobias Albers-Heinemann /pixabay.com

B’kulħadd minn studenti sa għalliema jiddependu fuq it-teknoloġiji diġitali fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, speċjalment matul il-pandemija, il-ħtieġa għal-litteriżmu fil-midja hija prevalenti aktar minn qatt qabel. Din it-tutorial se tesplora xi riżorsi utli dwar il-litteriżmu fil-midja u d-diżinformazzjoni.

Niġġieldu d-diżinformazzjoni 

Id-diżinformazzjoni, aħbarijiet foloz, informazzjoni ħażina... hemm ħafna termini għat-titoli u l-istejjer foloz li jiġu ppreżentati lilna fuq l-Internet, iżda kull wieħed ifisser xi ħaġa differenti?

Il-UNESCO ġabret modulu utli dwar dawn it-termini u xi jfisser kull wieħed minnhom fil-gwida “Naħsbu dwar “disturbi fl-informazzjoni”: formati ta’ informazzjoni ħażina, diżinformazzjoni, u malinformazzjoni”, li tagħti lill-qarrej kors qasir dwar it-tifsira vera tad-diżinformazzjoni kif nafuha llum. Imbagħad, ittestja l-għarfien tiegħek dwar is-suġġett bil-kwizz sib id-differenza.

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet is-sett ta’ għodod tagħha immirat speċifikament lejn l-għalliema tal-iskejjel sekondarji bl-isem “Sib u ġieled id-diżinformazzjoni”, li jinkludi eżempji tal-ħajja reali u eżerċizzji fi gruppi li tista’ tagħmel mal-klassi tiegħek.

RAND Europe, l-organizzazzjoni ta' riċerka tal-politika pubblika, bħala parti mill-Inizjattiva Countering Truth Decay, identifikat xi “għodod online biex jgħinu lill-konsumaturi, ir-riċerkaturi, u l-ġurnalisti jinnavigaw fl-ambjent ta’ informazzjoni ta’ sfida tal-lum.” B’seba’ kategoriji, il-proġett jenfasizza għodod ta’ inizjattivi bħal “Aħbarijiet Ħżiena”, logħba interattiva li tesponi lill-udjenza għal tattiċi ta’ aħbarijiet foloz fejn il-ġugatur jippubblika aħbarijiet foloz biex jiġbed l-attenzjoni.

L-għan tal-logħba huwa li l-ġugatur jaħseb b’mod kritiku dwar x'qed jiġi ppubblikat u l-iskop tiegħu. Għodod utli oħra bħal "Fil-mira ta' min jinsab jien?" jippermettu lill-utent joħloq profil online u jiġbor informazzjoni dwar reklami li jara, biex jifhem aħjar għaliex ċertu reklami huma mmirati għalih. Għal aktar ara l-lista sħiħa ta’ RAND Il-Ġlieda Kontra d-Diżinformazzjoni.

Riżorsi tal-litteriżmu fil-midja – Kotba, gruppi u webinars

Kemm School Education Gateway kif ukoll l-eTwinning għandhom għadd ta’ riżorsi disponibbli dwar il-litteriżmu fil-midja u d-diżinformazzjoni fl-ambjent tal-iskola. L-eTwinning ipprovda ktieb bl-isem “It-tagħlim tal-litteriżmu fil-midja u l-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni bl-eTwinning” bil-għan li jispira lill-għalliema u lill-istudenti biex jesploraw l-aspetti differenti ta’ dan is-suġġett. 

Barra minn hekk, “il-kitt tat-tqabbil tal-kontenut tal-aħbarijiet u l-midja tagħhom jippermetti lill-istudenti madwar il-pajjiżi msieħba tal-eTwinning jikkollaboraw u jeżaminaw l-aħbarijiet ewlenin u l-kontenut tal-aħbarijiet f’setturi u midja differenti, iqabblu r-riżultati fi gruppi mħallta u jiddiskutu d-differenzi possibbli. Il-Grupp tal-Litteriżmu fil-Media u Diżinformazzjoni tal-eTwinning jieħu wkoll approċċ kollaborattiv, billi joffri webinars, kampanji u materjal dwar il-litteriżmu fil-midja. Biex taċċessa din l-informazzjoni u tinvolvi ruħek, ingħaqad mal-grupp tal-eTwinning!

School Education Gateway kopra diversi elementi tal-Litteriżmu fil-Midja matul is-snin, b’xi punti ewlenin tal-artikoli li jinkludu "It-twettiq tal-litteriżmu diġitali: it-triq ’il quddiem għall-għalliema u l-edukaturiu artiklu espert minn Sirkku Kotilainen, PhD, professur u Mari Pienimäki, PhD, riċerkatur postdottorat mill-Università ta’ Tampere, il-Finlandja dwar “Perspettivi transkulturali meħtieġa fl-edukazzjoni tal-midja”.

Fl-2021, School Education Gateway ospita webinar dwar “Ħiliet ġodda tal-qari online: kif l-iskejjel jistgħu jindirizzaw id-disturb fl-informazzjoni” ma’ espert tas-sensibilizzazzjoni fl-Edukazzjoni fl-EUIPO, fl-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Kari Kivinen. Il-webinar ippreżenta l-aħħar riċerka kif ukoll ipprovda ideat ta’ workshops u eżempji prattiċi ta’ proġetti ġodda tal-kurrikulu tal-ħiliet tal-qari biex jgħinu lill-istudenti jaħsbu b’mod aktar kritiku u jidentifikaw sorsi affidabbli ta’ informazzjoni aktar faċilment.

F’Lulju li għadda, il-Kummissarju Ewropew għall-Innovazzjoni, Riċerka, Kultura, Edukazzjoni u Żgħażagħ Mariya Gabriel, fi żjara fid-Dar tal-Istorja Ewropea waqt il-wirja Fake For Real, Storja ta’ Frodi u Falsifikazzjoni, tkellmet dwar l-importanza tal-edukazzjoni fl-indirizzar tad-diżinformazzjoni u l-involviment kollaborattiv ta’ studenti, edukaturi u partijiet interessati b’mod simili, u ħabbret grupp ġdid ta’ esperti biex jgħin jindirizza l-kwistjoni.

School Education Gateway qed jiddedika x-xahar ta’ Diċembru 2021 għal-litteriżmu fil-midja. Tista’ tfittex l-artikoli u r-riżorsi kollha relatati permezz tat-Tikketta rilevanti.