5. L-involviment tal-partijiet interessati

5.2. In-netwerks tal-partijiet interessati

Meta jkunu involuti ħafna partijiet interessati differenti fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġija sabiex jiġi indirizzat it-tluq bikri mill-iskola, jista’ jkun meħtieġ li jinħolqu strutturi formalizzati sabiex jappoġġaw il-ħidma tagħhom. Il-partijiet interessati kollha jrid ikollhom fehim komuni tal-isfidi li jkunu qed ifittxu li jindirizzaw u jaqsmu għan u approċċ komuni. Għandu jkun hemm ukoll strutturi ta’ appoġġ u mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni sabiex jassiguraw id-djalogu u fluss reċiproku tal-informazzjoni bejn l-iskola u sett aktar wiesa’ ta’ partijiet interessati, kif ukoll mal-awtoritajiet pubbliċi rilevanti. Netwerks effettivi tal-partijiet interessati jridu jinvolvu sett xieraq ta’ partijiet interessati, li jifhmu ċ-ċirkustanzi u l-kuntest lokali u li jkunu kapaċi jintervjenu lokalment fil-problemi li jkunu qegħdin ipoġġu lill-istudenti f’riskju li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien. Għandha tiġi identifikata firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati u professjonisti li jistgħu jikkontribwixxu għan-netwerk: huma għandhom jiġu mistiedna u involuti mill-bidu tal-proċess.

Uri aktar

Riżorsi ( Fittex ir-riżorsi kollha )

Jekk jogħġbok innota li għalissa l-kontenut fil-paġni tar-riżorsi huma disponibbli bl-Ingliż biss.

KUMITAT TAL-EDUKAZZJONI DWAR IS-SAĦĦA U Ċ-ĊITTADINANZA (CESC) FI FRANZA

Il-Kumitat tal-Edukazzjoni dwar is-Saħħa u ċ-Ċittadinanza (CESC) jinvolvi lill-membri kollha tal-komunità edukattiva u l-imsieħba lokali tal-iskola primarja jew sekondarja (il-gvern lokali, il-pulizija, il-ġustizzja u l-assoċjazzjonijiet). Il-kumitat, presedut mill-kap tal-iskola, huwa attiv fl-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza, billi jfassal il-pjan għall-prevenzjoni tal-vjolenza, jipproponi inizjattivi li jgħinu lill-ġenituri f'sitwazzjonijiet diffiċli u jiġġieled l-esklużjoni soċjali u jiddefinixxi programm ta' edukazzjoni dwar is-saħħa u s-sess bl-għan li jħeġġeġ imġiba sigura. Is-CESC jiġbor diversi miżuri, bl-għan li jħejji lill-istudenti jaġixxu u jgħixu flimkien, b'rispett lejn l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u jagħmlu għażliet u jeżerċitaw id-drittijiet ta' ċittadinanza tagħhom.

Qasam:

Suberja:

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Franza

L-inizjattiva ta' skola miftuħa fi Franza

L-inizjattiva tippromwovi l-integrazzjoni soċjali u akkademika tal-istudenti u tgħin biex tiżgura suċċess akkademiku għal kulħadd.

Qasam:

Suberja:

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Franza