3. Appoġġ lill-istudenti

3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa

Il-klassijiet multilingwi huma realtà li qed tiżdied fil-pajjiżi tal-UE: numru dejjem akbar ta’ tfal tal-iskola għandhom lingwa materna differenti mil-lingwa prinċipali tat-tagħlim fl-iskola u jeħtieġu appoġġ lingwistiku addizzjonali. It-tagħlim irid jadatta ruħu għal diversi modi ta’ tisħiħ tal-profiċjenza lingwistika tal-istudenti immigranti bi sfondi lingwistiċi differenti. Fi skejjel u klassijiet multilingwi, l-istudenti aktarx li jitħaddtu b’lingwa d-dar u b’lingwa oħra fl-iskola; xi wħud mill-istudenti jew l-istudenti kollha jkunu qed jitgħallmu l-lingwa tat-tagħlim.

Uri aktar

Riżorsi ( Fittex ir-riżorsi kollha )

Jekk jogħġbok innota li għalissa l-kontenut fil-paġni tar-riżorsi huma disponibbli bl-Ingliż biss.

Ejja nqabblu l-lingwi tagħna: nitgħallmu l-lingwi permezz tat-tqabbil

It-tagħlim tal-lingwi kollu huwa bbażat fuq tqabbil konxju jew inkonxju bejn il-lingwi li diġà nafu u dawk li nitgħallmu. Dan l-aspett jista' jinbidel f'riżorsa siewja fil-klassijiet li għandhom l-isfida tal-integrazzjoni kulturali u lingwistika ta' studenti li jkunu għadhom kemm waslu minn ħafna pajjiżi differenti.

Qasam: 3. Appoġġ lill-istudenti

Suberja: 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Franza

IL-KLASSI TA' MERĦBA - TURMA DE ACOLHIMENTO

Il-Klassi ta' merħba hija maħsuba għall-istudenti li l-lingwa materna tagħhom mhijiex il-Portugiż u li jkunu waslu reċentement fil-Portugall u jibdew jattendu l-ewwel u t-tieni ċiklu tal-livell bażiku (minn sitt snin sa 12-il sena). Skont il-livell ta' kapaċità tagħhom fil-lingwa, il-Klassi ta' merħba tista' tifrex fuq 10 sigħat fil-ġimgħa. Matul dak il-ħin, l-istudenti jinħarġu mill-klassi tagħhom u jmorru f'din il-klassi speċjali. Dan idum għaddej sakemm l-istudent ikun kapaċi jħaddem il-lingwa Portugiża biżżejjed biex ikun jista' jsegwi l-lezzjonijiet. L-istudenti jiġi identifikati mill-Kap tal-Klassi, mill-għalliema jew mill-Uffiċċju prinċipali tal-iskola (waqt ir-reġistrazzjoni). L-għalliem tal-Klassi ta' Merħba jidentifika l-ħtiġijiet tal-istudent u jiżviluppa strateġija; meta l-istudent jilħaq il-livell ta' kapaċità fil-lingwa Portugiża meħtieġ biex jipparteċipa fil-lezzjonijiet regolari, huwa jirritorna lura fil-klassi tiegħu.

Qasam: 3. Appoġġ lill-istudenti

Suboqsma: 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa; 3.9. Appoġġ immirat: il-migranti, ir-Roma

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Portugall

IndY (Individualized Learning at the school centre Ybbs)

In the school year 2015/16 the Schulzentrum Ybbs (a school center consisting of three vocational upper secondary schools) introduced a concept called IndY, which involves that 20% of the teaching time is intended for individualized learning. IndY aims at improving students’ expertise, motivation, self-responsibility, self-management, collaborative skills, emotional intelligence and learning methods.

Oqsma: 1. Il-governanza tal-iskejjel; 2. L-għalliema; 3. Appoġġ lill-istudenti; 4. L-involviment tal-ġenituri; 5. L-involviment tal-partijiet interessati

Suboqsma: 1.1. Il-kultura u l-klima fl-iskejjel; 1.2. L-ippjanar u l-monitoraġġ tal-iskejjel; 1.3. It-tmexxija tal-iskejjel; 2.1. Il-ħiliet u l-kompetenzi tal-għalliema; 2.2. L-għalliema u r-relazzjonijiet tagħhom mal-istudenti u mal-ġenituri; 3.1. Il-benesseri tal-istudenti; 3.2. Il-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-ħajja tal-iskola; 3.4. Il-kurrikulu u l-mogħdijiet tat-tagħlim; 3.5. It-tagħlim u l-assessjar; 3.6. It-tagħlim estiż u estrakurrikulari; 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa; 3.9. Appoġġ immirat: il-migranti, ir-Roma; 3.10. Appoġġ immirat: il-ħtiġijiet edukattivi speċjali u d-diffikultajiet fit-tagħlim; 3.11. Appoġġ immirat: Sfond soċjoekonomiku żvantaġġat; 4.1. Komunikazzjoni u informazzjoni; 5.2. In-netwerks tal-partijiet interessati

Lingwa: EN

Pajjiż: Awstrija

INIZJATTIVI LI JTEJBU L-LITTERIŻMU

Inizjattivi ta' appoġġ lill-istudenti Maltin li jtejbu l-litteriżmu huma stabbiliti f'kuntest globali ta' Strateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu għal Kulħadd li tikkonsolida l-programmi nazzjonali attwali u li tinvolvi aktar minn 8000 student fis-sena. L-iskejjel jistgħu jippjanaw u jmexxu l-proġetti ta' appoġġ għal-litteriżmu tagħhom għall-istudenti li jistgħu jkollhom bżonnhom. Dawn l-inizjattivi huma ffinanzjati permezz ta' għotjiet, l-aktar mill-awtoritajiet lokali.

Oqsma: 3. Appoġġ lill-istudenti; 5. L-involviment tal-partijiet interessati

Suboqsma: 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa; 5.4. Sħubijiet: L-organizzazzjonijiet tal-komunità u s-soċjetà ċivili

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Malta

IS-SETT TA' GĦODOD LUCIDE DWAR IL-MULTILINGWIŻMU FL-EDUKAZZJONI

Żieda fil-mobilità u bidliet fix-xejriet tal-migrazzjoni qed iħallu impatt maġġuri fuq sistemi edukattivi madwar id-dinja. Il-bżonn li kull livell tal-forza tax-xogħol ta' skola jkun mgħammar biex jaħdem b'mod effettiv ma' tfal li l-lingwa tal-pajjiż ospitanti tkun ġdida għalihom ilu jidher għal xi żmien. Mhumiex biss tfal li huma ġodda għall-pajjiż ospitanti li għandhom bżonn l-għajnuna, studenti bilingwi għandhom bżonnha wkoll. It-trobbija u l-għajxien f'familja fejn jiġu mitkellma żewġ lingwi jew aktar ibiddlu l-kapaċità lingwistika u l-mod kif wieħed jitgħallem. Għaldaqstant studenti bilingwi għandhom bżonnijiet speċifiċi u b'mod partikolari jirrikjedu riżorsi speċjali għat-tagħlim. Dawn ir-riżorsi jiffurmaw il-bażi tal-iżvilupp u t-tagħlim tagħhom.

Qasam: 3. Appoġġ lill-istudenti

Suberja: 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Albanija; Awstrija; Belġju; Bulgarija; Danimarka; Estonja; Finlandja; Franza; Greċja; Irlanda; Islanda; Italja; Kroazja; Latvja; Litwanja; Lussemburgu; Malta; Maċedonja ta' Fuq; Norveġja; Olanda; Polonja; Portugall; Renju Unit; Repubblika Ċeka; Rumanija; Serbia; Slovakja; Slovenja; Spanja; Svezja; Turkija; Ungerija; Ċipru; Ġermanja

KOALA: il-kompetenzi lingwistiċi u l-ħiliet konjittivi fi skejjel multilingwi

KOALA (KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht, jiġifieri l-litteriżmu kkoordinat fl-istruzzjoni elementari) hija kunċett innovattiv permezz tar-rabta tal-litteriżmu mal-kompetenzi multilingwi, li ġiet introdotta fl-iskejjel primarji f’bosta Länder Ġermaniżi. Fin-Nordrhein-Westfalen, il-metodoloġija qiegħda bil-mod il-mod titwessa’ u tiġi adattata għall-popolazzjoni tal-istudenti li kulma jmur qed tinbidel fl-ibliet.

Qasam: 3. Appoġġ lill-istudenti

Suberja: 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Ġermanja

L-ASSOĊJAZZJONI TAL-ISKEJJEL PRIMARJI EWROPEJ F'COLOGNE, IL-ĠERMANJA

F'Cologne, bħal fil-bliet il-kbar Ġermaniżi kollha, hemm proporzjon kbir ta' tfal li jitgħallmu l-Ġermaniż bħala t-tieni lingwa tagħhom u s-sistema edukattiva kellha tadatta għal din is-sitwazzjoni. Il-Kunsill tal-Belt uża din l-opportunità sabiex joħloq l-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Primarji Ewropej sabiex joffri l-possibbiltà lit-tfal jitgħallmu żewġ lingwi minbarra l-lingwa materna tagħhom. It-13-il skola membru jużaw l-aktar lingwi miruta komuni bħala lingwi tat-tagħlim minbarra l-Ġermaniż, u jipprovdu t-tagħlim ta' lingwi oħrajn bħala suġġett separat.

Qasam: 3. Appoġġ lill-istudenti

Suberja: 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Ġermanja

Nordic Projects to Combat School Dropout

The aim of the report Nordic Projects to Combat School Dropout is to improve and inspire new initiatives for young people, and to create enriching contacts between actors and organisations in the Nordic region.
The Nordic Web Resource on Dropout from Upper Secondary Education was a project commissioned by the Nordic Council of Ministers and run by the Nordic Welfare Centre between 2012 and 2015. The aim of the project was to compile good examples of initiatives aimed at increasing the proportion of young people in the Nordic region who complete upper secondary education.

Oqsma: 1. Il-governanza tal-iskejjel; 2. L-għalliema; 3. Appoġġ lill-istudenti; 4. L-involviment tal-ġenituri; 5. L-involviment tal-partijiet interessati

Suboqsma: 1.1. Il-kultura u l-klima fl-iskejjel; 1.2. L-ippjanar u l-monitoraġġ tal-iskejjel; 1.3. It-tmexxija tal-iskejjel; 1.4. Il-koperazzjoni fis-sistemi edukattivi; 2.1. Il-ħiliet u l-kompetenzi tal-għalliema; 2.2. L-għalliema u r-relazzjonijiet tagħhom mal-istudenti u mal-ġenituri; 2.3. L-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom; 2.4. Il-benesseri tal-għalliema; 3.1. Il-benesseri tal-istudenti; 3.2. Il-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-ħajja tal-iskola; 3.3. Gwida u appoġġ dwar il-karrieri; 3.4. Il-kurrikulu u l-mogħdijiet tat-tagħlim; 3.5. It-tagħlim u l-assessjar; 3.6. It-tagħlim estiż u estrakurrikulari; 3.7. Monitoraġġ tal-istudenti f’riskju; 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa; 3.9. Appoġġ immirat: il-migranti, ir-Roma; 3.10. Appoġġ immirat: il-ħtiġijiet edukattivi speċjali u d-diffikultajiet fit-tagħlim; 3.11. Appoġġ immirat: Sfond soċjoekonomiku żvantaġġat; 4.1. Komunikazzjoni u informazzjoni; 4.2. L-involviment tal-ġenituri fit-tmexxija tal-iskejjel; 4.3. Spazji għall-ġenituri u involviment fl-attivitajiet edukattivi; 4.4. Tagħlim fil-familja; 5.1. Timijiet multidixxiplinari; 5.2. In-netwerks tal-partijiet interessati; 5.3. Sħubijiet: L-impjegaturi u n-negozji; 5.4. Sħubijiet: L-organizzazzjonijiet tal-komunità u s-soċjetà ċivili

Lingwa: EN

Pajjiż: Danimarka; Finlandja; Islanda; Norveġja; Svezja

School innovation in Europe: Fostering equal chances for children from different social backgrounds by making learning more active at the Béla IV Primary School in Hejőkeresztúr

The ‘Complex Instruction Programme’ (CIP) provides equal chances for children from different social backgrounds. The method seeks to change children roles and responsibilities in active learning. CIP is based on four principles: (1) education involves a varied level of non-routine, open-end tasks to mobilise students of different abilities; (2) responsibility is shared, learners are responsible for their personal work while the group is responsible for individual achievements; (3) work is evaluated against set norms and roles; (4) hierarchy within the group - the status of the students is mobile. In addition, the school uses other innovative practices, such as a reading programme for the elementary grades where students regularly read aloud to each other in pairs, and then exchange their thoughts, and the ‘learning between generations’ programme where children draw their family trees and label each member with a special skill they have.

Oqsma: 1. Il-governanza tal-iskejjel; 2. L-għalliema; 3. Appoġġ lill-istudenti; 4. L-involviment tal-ġenituri

Suboqsma: 1.1. Il-kultura u l-klima fl-iskejjel; 2.1. Il-ħiliet u l-kompetenzi tal-għalliema; 2.2. L-għalliema u r-relazzjonijiet tagħhom mal-istudenti u mal-ġenituri; 2.4. Il-benesseri tal-għalliema; 3.1. Il-benesseri tal-istudenti; 3.2. Il-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-ħajja tal-iskola; 3.4. Il-kurrikulu u l-mogħdijiet tat-tagħlim; 3.6. It-tagħlim estiż u estrakurrikulari; 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa; 3.11. Appoġġ immirat: Sfond soċjoekonomiku żvantaġġat

Lingwa: EN

Pajjiż: Ungerija

SENA BLA ĦLAS GĦALL-MIGRANTI LI JKUNU GĦADHOM KEMM WASLU

Instruction programme (programm ta' struzzjoni), li jħejji għal edukazzjoni bażika huwa maħsub għal dawk l-istudenti immigranti li l-kompetenzi tagħhom fil-lingwa Finlandiża jew Żvediża u/jew kapaċitajiet oħra mhumiex biżżejjed sabiex jistudjaw fi grupp preprimarju jew fi grupp ta' edukazzjoni bażika. L-għan huwa li jappoġġja l-iżvilupp bilanċjat u l-integrazzjoni tal-istudent fis-soċjetà Finlandiża u jagħtihom il-ħiliet meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jkollhom edukazzjoni bażika. Fejn xieraq, il-programm jinkludi opportunitajiet ta' studju ta' suġġetti oħrajn, iżda l-attenzjoni tkun fuq it-tagħlim tal-lingwa Finlandiża u Żvediża. Din l-edukazzjoni tieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li l-istudenti huma differenti f'dawk li huma l-età, il-kapaċitajiet ta' tagħlim u l-isfond tagħhom.

Qasam: 3. Appoġġ lill-istudenti

Suboqsma: 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa; 3.9. Appoġġ immirat: il-migranti, ir-Roma

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Finlandja

Urir r-riżultati 10 li jmiss