2. L-għalliema

2.3. L-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom

Kemm l-edukazzjoni inizjali tal-għalliema (ITE) kif ukoll l-iżvilupp professjonali kontinwu (CPD) tagħhom huma ferm essenzjali biex ikun żgurat li l-għalliema jkollhom il-kompetenzi, il-ħiliet u l-għarfien biex ikunu jistgħu jindirizzaw bosta sitwazzjonijiet fil-klassi. Il-maestrija professjonali hija assoċjata ferm mas-sodisfazzjon tal-għalliema. Dan huwa b’mod partikolari l-każ għall-għalliema li jaħdmu f’kuntesti aktar diffiċli, bħall-iskejjel li għandhom studenti bi żvantaġġi soċjoekonomiċi u edukattivi u gruppi ta’ studenti eteroġeni ħafna.

Uri aktar

Riżorsi ( Fittex ir-riżorsi kollha )

Jekk jogħġbok innota li għalissa l-kontenut fil-paġni tar-riżorsi huma disponibbli bl-Ingliż biss.

Moduli ITE dwar "Kif tgħallem tfal bilingwi" u "Edukazzjoni ġenerali/studji tal-Kristjaneżmu, filosofija tal-ħajja u ċittadinanza"

L-għan ta' dan il-modulu dwar "Kif tgħallem tfal bilingwi" huwa li jipprepara lill-għalliema futuri kollha fid-Danimarka biex jgħallmu tfal bilingwi. Il-modulu jimmira li jipprepara għalliema futuri biex jidentifikaw sfidi fl-edukazzjoni relatati mat-tieni lingwa (tal-istat) fit-tagħlim ta' għarfien ta' suġġett u jiffavorixxu l-iżvilupp lingwistiku u akkademiku ta' studenti bilingwi fi klassijiet b'divesità lingwistika. Il-modulu dwar 'Edukazzjoni ġenerali/KLM' jimmira li jipprepara lill-għalliema futuri kollha fid-Danimarka biex ikunu kapaċi jinterpretaw l-għanijiet ta' skola pubblika, l-iżvilupp ta' etika professjonali u jegħlbu sfidi kkumplikati fix-xogħol ta' għalliem fil-kuntest tad-diversità kulturali, abbażi tal-valuri, u reliġjuża. Dan għandu l-għan li għalliema futuri "b'mod sottili u riflettiv, (...) jirrelataw ma' sfidi etniċi, politiċi, demokratiċi u reliġjużi assoċjati mal-edukazzjoni, l-involvimennt tal-ġenituri u l-iskola f'soċjetà globalizzata". Il-miżuri huma t-tnejn obbligatorji fil-kulleġġi universitarji kollha fid-Danimarka li jipprovdu ITE.

Qasam: 2. L-għalliema

Suboqsma: 2.1. Il-ħiliet u l-kompetenzi tal-għalliema; 2.3. L-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Danimarka

Nordic Projects to Combat School Dropout

The aim of the report Nordic Projects to Combat School Dropout is to improve and inspire new initiatives for young people, and to create enriching contacts between actors and organisations in the Nordic region.
The Nordic Web Resource on Dropout from Upper Secondary Education was a project commissioned by the Nordic Council of Ministers and run by the Nordic Welfare Centre between 2012 and 2015. The aim of the project was to compile good examples of initiatives aimed at increasing the proportion of young people in the Nordic region who complete upper secondary education.

Oqsma: 1. Il-governanza tal-iskejjel; 2. L-għalliema; 3. Appoġġ lill-istudenti; 4. L-involviment tal-ġenituri; 5. L-involviment tal-partijiet interessati

Suboqsma: 1.1. Il-kultura u l-klima fl-iskejjel; 1.2. L-ippjanar u l-monitoraġġ tal-iskejjel; 1.3. It-tmexxija tal-iskejjel; 1.4. Il-koperazzjoni fis-sistemi edukattivi; 2.1. Il-ħiliet u l-kompetenzi tal-għalliema; 2.2. L-għalliema u r-relazzjonijiet tagħhom mal-istudenti u mal-ġenituri; 2.3. L-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom; 2.4. Il-benesseri tal-għalliema; 3.1. Il-benesseri tal-istudenti; 3.2. Il-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-ħajja tal-iskola; 3.3. Gwida u appoġġ dwar il-karrieri; 3.4. Il-kurrikulu u l-mogħdijiet tat-tagħlim; 3.5. It-tagħlim u l-assessjar; 3.6. It-tagħlim estiż u estrakurrikulari; 3.7. Monitoraġġ tal-istudenti f’riskju; 3.8. Appoġġ immirat: il-Lingwa; 3.9. Appoġġ immirat: il-migranti, ir-Roma; 3.10. Appoġġ immirat: il-ħtiġijiet edukattivi speċjali u d-diffikultajiet fit-tagħlim; 3.11. Appoġġ immirat: Sfond soċjoekonomiku żvantaġġat; 4.1. Komunikazzjoni u informazzjoni; 4.2. L-involviment tal-ġenituri fit-tmexxija tal-iskejjel; 4.3. Spazji għall-ġenituri u involviment fl-attivitajiet edukattivi; 4.4. Tagħlim fil-familja; 5.1. Timijiet multidixxiplinari; 5.2. In-netwerks tal-partijiet interessati; 5.3. Sħubijiet: L-impjegaturi u n-negozji; 5.4. Sħubijiet: L-organizzazzjonijiet tal-komunità u s-soċjetà ċivili

Lingwa: EN

Pajjiż: Danimarka; Finlandja; Islanda; Norveġja; Svezja

SISTEMA TA' ŻEWĠ GĦALLIEMA FID-DANIMARKA

Riċerkaturi mill-Università ta' Aarhus fid-Danimarka flimkien ma' Ramboll Management Consulting wettqu prova aleatorja fuq skala kbira - l-ewwel waħda tat-tip tagħha fid-Danimarka - f'isem il-Ministeru tal-Edukazzjoni. L-istudju eżamina l-effetti ta' tliet tipi ta' sistemi b'żewġ għalliema fil-klassi u l-impatt tagħhom fuq il-progress tal-istudenti, il-benesseri tagħhom u l-parteċipazzjoni fl-iskejjel. Ir-riżultati wrew li kull wieħed mit-tliet tipi ta' sistemi b'żewġ għalliema għandu xi effetti pożittivi - iżda b'modi differenti.

Qasam: 2. L-għalliema

Suberja: 2.3. L-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom

Lingwa: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Pajjiż: Danimarka