IndY (Apprendiment Individwalizzat fiċ-ċentru tal-iskola Ybbs)

Fis-sena skolastika 2015/16 is-Schulzentrum Ybbs (ċentru tal-iskola li jikkonsisti minn tliet skejjel sekondarji tal-edukazzjoni għolja) introduċa kunċett li jissejjaħ IndY, li jinvolvi li 20 % tal-ħin tat-tagħlim ikun intiż għal apprendiment individwalizzat. IndY jimmira li jtejjeb l-għarfien espert, il-motivazzjoni, ir-responsabbiltà personali, l-awtoġestjoni, il-ħiliet kollaborattivi, l-intelliġenza emozzjonali u l-metodi ta’ apprendiment tal-istudenti.

Sabiex dan isir, l-ewwel sitt lezzjonijiet kuljum tqassru b’10 minuti (40 minuta minflok 50 minuta). Dawn il-240 minuta jintużaw għal apprendiment individwalizzat. Dan ifisser li kull nhar ta’ Tnejn, nhar ta’ Tlieta u nhar t’Erbgħa l-istudenti jkollhom 80 minuta (żewġ lezzjonijiet) fejn huma jkunu jistgħu jagħżlu liema suġġett jixtiequ jitgħallmu, ma’ liema għalliem/a jixtiequ jistudjaw kif ukoll jekk jixtiqux jistudjaw waħidhom jew mal-kollegi tagħhom. Dan jagħmilha possibbli wkoll biex dak li jkun jitgħallem flimkien ma’ studenti minn klassijiet u gradi oħra.
L-individwalizzazzjoni hija bbażata fuq 4 elementi: il-kultura li wieħed jistaqsi mistoqsijiet, ir-responsabbiltà personali tal-istudenti, l-awtomotivazzjoni tal-istudenti, u l-kompetenzi metodoloġiċi tal-istudenti. Barra minn hekk, kull student jiġi assenjat lil konsulent, jiġifieri wieħed miż-żewġ għalliema tal-form. Darba fix-xahar kull student u l-konsulent tiegħu jiddiskutu l-iżvilupp tal-istudent.
Għall-finijiet ta’ amministrazzjoni fis-sena skolastika 2016/17 ġie introdott 'l hekk imsejjaħ IndYLog. Din l-għodda onlajn tagħti ħarsa ġenerali lejn il-lezzjonijiet kollha IndY (jiġifieri ħin, klassi, għalliem, suġġett) kif ukoll lejn l-attendenza minħabba li l-istudenti jridu jirreġistraw onlajn għall-korsijiet li jkunu jixtiequ jattendu għalihom fil-ġimgħa li jkun imiss.
Fir-rigward tal-involviment tal-partijiet interessati, IndY huwa ispirat mill-Evangelische Schule Berlin Zentrum u huwa parti min-netwerk Schulen der Zukunft (Skejjel tal-Futur). Barra minn hekk, IndY huwa xjentifikament immonitorjat mill-Iskola tal-Edukazzjoni fl-Università Johannes Kepler f'Linz taħt ir-responsabbiltà tal-Prof. Dr. Herbert Altrichter. Fl-2016/17 l-iskola rċeviet il-Premju Starke Schulen mill-Initiative für starke Schulen, li nbdiet mid-dar tal-pubblikazzjoni VERITAS.

Tip
Practice (direct evidence)
Pajjiż
Awstrija
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
National government; Private funding

Kummenti

Żid kumment