Soċjalizzazzjoni sabiex tiġi impedita l-vjolenza abbażi tas-sess fl-iskejjel

Il-partijiet interessati tal-edukazzjoni ddedikati għall-objettiv tal-“għajxien flimkien” organizzaw kumitati fil-biċċa l-kbira tal-komunitajiet tal-apprendiment fi Spanja. Dawn il-kumitati huma magħmula minn għalliema, membri tal-familja u studenti, u huma ddedikati biex jidentifikaw kunflitti ta’ kuljum fl-iskejjel. Ladarba kumitat ikun iddeċieda liema qasam jixtieq jindirizza, jiġi mniedi proċess deliberattiv u parteċipatorju li jinvolvi lill-komunità tal-apprendiment kollha.

L-objettiv huwa li jiġu stabbiliti regoli ġodda mal-iskola kollha ibbażati fuq il-konsensus u approvazzjoni mill-komunità kollha. Il-membri kollha tal-komunità tal-apprendiment huma mistiedna jinvolvu ruħhom fi proċess estensiv ta’ riflessjoni dwar il-kunflitt u dwar kif jibnu skola ħielsa mill-vjolenza. Tittieħed konsiderazzjoni f’diversi proċessi, inkluż fil-laqgħat tal-bord tal-għalliema, f’diversi assemblei tal-komunità, f’dibatti fil-klassi, fit-taħriġ tal-għalliema, eċċ. Dan il-proċess kien importanti biex titqajjem kuxjenza u jiġi żgurat li l-vjolenza ma tiġix normalizzata, u jissaħħu l-komunitajiet tal-apprendiment sabiex ikunu jistgħu jiżolaw u jirrispondu għall-imġiba vjolenti.

Tip
Practice
Pajjiż
Spanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
N/A

Kummenti

Żid kumment