“Fuq spallejn il-ġganti” (taħriġ tal-għalliema)

“Fuq Spallejn il-Gġanti: Proġetti edukattivi ta’ suċċess għal edukazzjoni soċjalment inklużiva” huwa programm volontarju ta’ żvilupp professjonali kontinwu għall-għalliema.
Il-maġġoranza tal-għalliema li jattenduh huma għalliema tal-edukazzjoni tat-tfulija bikrija, tal-primarja u tas-sekondarja mill-provinċja ta’ Valencia. Dan il-programm huwa miftuħ ukoll għal partijiet interessati edukattivi oħra mill-komunità, inklużi ġenituri, amministraturi u persunal, studenti tal-università, psikologi, u oħrajn. Huwa deskritt bħala “spazju ta’ taħriġ dijaloġiku” fejn il-parteċipanti jaqraw u jirriflettu fuq materji soċjali u edukattivi importanti li jippromwovu skejjel inklużivi, b’referenza għal kunsens u kontributi teoretiċi u xjentifiċi internazzjonali.

Il-programm huwa bbażat fuq metodoloġija “taħriġ dijaloġiku għall-għalliema” (DTT). Huwa jlaqqa’ l-vuċi kollettiva tal-partijiet interessati kollha involuti, u jikkondividi analiżi bbażata fuq l-evidenza ta’ prattiki edukattivi effettivi. Dan it-tip ta’ taħriġ għall-għalliema jipprovdi opportunità lill-parteċipanti biex jaħdmu mill-qrib mar-realtajiet tal-iskejjel. Huwa mod kif wieħed ilaqqa’ flimkien lill-komunità tar-riċerka internazzjonali u lill-prattikanti edukattivi.
Mill-perspettiva tal-iskola, it-taħriġ dijaloġiku tal-għalliema jsegwi lill-familji u lill-istudenti biex jieħdu rwol ta’ tmexxija fil-bidliet edukattivi fl-iskejjel, flimkien mal-għalliema, u biex tiġi advokata azzjoni tal-gvern. Il-programm kiber minn anqas minn 3 skejjel għal madwar 100, u minn 20 għalliem għal 500. L-għalliema jipparteċipaw f’netwerks ta’ solidarjetà. Huma jaqsmu l-viżjoni ta’ edukazzjoni aħjar għal kulħadd, u li tinkludi l-vuċijiet kollha.
Id-DTT qed jimmotiva l-bidla soċjali u kulturali fl-edukazzjoni Valencjana u jippermetti lill-komunitajiet jiksbu aċċess għal interventi edukattivi effettivi infurmati mill-evidenza. Barra minn hekk, jagħti lit-tfal kollha d-dritt tagħhom għall-aqwa opportunitajiet ta’ apprendiment possibbli, u jippromwovi l-valuri tal-ħbiberija u tas-solidarjetà, li huma fundamentali għas-soċjetà tagħna.

 

Tip
Practice
Pajjiż
Spanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
N/A; Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
N/A

Kummenti

Żid kumment