PRINED - L-Edukazzjoni Inklużiva fis-Slovakkja

Il-proġett PRINED jirrigwarda l-inklużjoni ta' tfal u studenti minn sfond soċjalment żvantaġġjat. L-għan ewlieni ta' dan il-proġett huwa li tittejjeb l-implimentazzjoni b'suċċess tal-edukazzjoni obbligatorja.

Il-grupp fil-mira tal-Proġett Nazzjonali PRINED huwa tfal u studenti minn ambjent soċjalment żvantaġġjat li ġejjin minn 50 kindergarten u 100 skola primarja parteċipanti. Din l-inizjattiva tinkludi ġenituri, għalliema u persunal professjonali, fosthom edukaturi soċjali, psikologi, psikologi speċjali, terapisti tad-diskors, għalliema tal-edukazzjoni bażika (total ta' 354) u l-assistenti għalliema tagħhom (total ta' 250).

Il-persunal professjonali identifika l-kawżi possibbli għal-livell baxx ta' suċċess u għall-problemi ta' mġiba fl-ambjent tal-kindergartens u tal-iskejjel primarji. F'kooperazzjoni mill-qrib mal-ġenituri u mal-għalliema, il-persunal professjonali fittex modi kif jimplimenta interventi (dépistage) li ffurmaw il-bażi għal skemi ta' inċentivi mmirati biex jimmotivaw kif xieraq lit-tfal u lill-istudenti għall-istudju u għat-tagħlim.

Dan il-proġett ingħata għajnuna diretta billi l-iskejjel ġew mgħammra b'materjal didattiku addizzjonali, tagħmir sportiv, strumenti mużikali, għodda għall-arti, logħob u ġugarelli edukattivi, tagħmir għax-xogħol tal-ġnien, utensili tat-tisjir, għodod tax-xogħol, u tagħmir ieħor. F'ċerti każijiet ta' skejjel għal tfal minn familji soċjalment żvantaġġjati, il-proġett ipprovda saħansitra kumditajiet sanitarji bażiċi u prodotti għall-iġjene.

Waranofsinhar, is-sessjonijiet ta' wara l-iskola offrew partijiet ta' suġġetti tal-kurrikulu u tagħlim anki fil-ħin li altrimenti kien ikun okkupat l-aktar b'diversi attivitajiet kreattivi u attivitajiet extrakurrikulari, bħal krafts u attivitajiet li jtejbu l-ħiliet manwali. Il-ħin kien imqassam f'siegħa ta' tagħlim bażiku kurrikulari u sagħtejn ta' logħob u attivitajiet oħrajn strutturati. Dan l-approċċ ippermetta lill-persunal professjonali jintervjeni u joħloq spazju flessibbli għat-tagħlim. Meta wieħed iħares lura, huwa mifhum li dan l-approċċ finalment għen biex jittaffew il-kawżi negattivi ta' riżultati ta' tagħlim ta' livell baxx.

Matul is-sena skolastika 2014/2015, kien hemm 20,535 klabb ta' wara l-iskola wara nofsinhar, li involvew 19,500 studenti inklużi 6,600 student minn sfond soċjalment żvantaġġjat. Il-proġett PRINED kien jinkludi diversi metodoloġiji, programmi u mudelli ta' tagħlim. Il-kapijiet tal-iskejjel ivvalutaw għadd minnhom, fosthom il-programm ta' inċentivi, sistema edukattiva ta' ġurnata sħiħa, u gruppi ta' interess. Skont stħarriġ li sar, il-proġett ikkonferma l-impatt pożittiv fuq il-prestazzjoni individwali tat-tagħlim sa grad statistikament sinifikanti, speċjalment dik ta' tfal minn sfond soċjalment żvantaġġjat u ta' tfal li attendew il-programm ta' inċentiv u s-sistema edukattiva ta' ġurnata sħiħa. Minkejja li dam għal ftit żmien (20 xahar biss), PRINED ġie aċċettat u ntlaqa' b'mod pożittiv kemm mill-impjegati professjonali li pparteċipaw kif ukoll mit-tfal u mill-istudenti.

Tip
Practice
Pajjiż
Slovakja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
European Funding; National government

Kummenti

Żid kumment