ATD QUART MONDE - MODULU TA' TAĦRIĠ GĦALL-GĦALLIEMA

ATD quart monde hija NGO Franċiża li tinvolvi individwi li esperjenzaw jew qed jesperjenzaw il-faqar. Fost inizjattivi oħrajn, taħdem ma' 'universitajiet popolari' (universités populaires) fi Franza, bl-għan li tiġġenera u tiġbor għarfien espert mill-membri tagħha - parteċipanti fuq numru ta' kwistjonijiet, fosthom it-trobbija u l-perċezzjoni ta' skola.

Fl-2014, ATD bniet fuq din l-esperjenza billi ddisinjat modulu ta' taħriġ esperimentali biex jiġi prodott mill-istitut Franċiż ta' taħriġ għall-għalliema (ESPE), immirat lejn staff ta' skejjel sekondarji tat-tieni livell. L-objettiv ta' dan il-modulu kien li jqajjem kuxjenza fost l-għalliema tal-perċezzjonijiet u aspettattivi differenti fuq l-iskola minn ġenituri li ġejjin minn ambjent żvantaġġjat.

Il-modulu jirrifletti s-sejbiet ta' sensiela ta' laqgħat ma' ġenituri: il-biża' li jiġu ġġudikati minn għalliema, l-opaċità perċeputa u l-kumplessità ta' regoli tal-iskola u lingwaġġ tekniku kienu enfasizzati bħala sfidi ewlenin għall-ġenituri. Barra minn hekk, ġiet enfasizzata l-importanza tar-rispett reċiproku u r-rikonoxximent tal-"ħila esperta" tagħhom fuq uliedhom: il-modulu ta' taħriġ ma kienx intenzjonat li jkun 'xhieda' mill-ġenituri, iżda kontribuzzjoni tal-'esperti'. Bħala riżultat addizzjonali ta' dan il-proċess, ġenituri fl-ATD ippreparaw ukoll manifest li jiddeskrivi fil-qosor il-viżjoni tagħhom għal skola aktar inklużiva. Xi ġenituri rrapportaw ukoll li, wara dan ix-xogħol, issa ma jibżgħux daqs qabel imorru l-iskola ta' wliedhom.

Tip
Practice
Pajjiż
Franza
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
National government; Private funding

Kummenti

Żid kumment