Ċentri ta' konsulenza pedagoġika u psikoloġika

Fir-Repubblika Ċeka, iċ-Ċentri ta' konsulenza pedagoġika u psikoloġika jaħdmu direttament mat-tfal minn tliet snin 'il fuq u mal-ġenituri tagħhom. Iċ-ċentri jipprovdu konsulenza dwar il-karriera; jieħdu sehem f'attivitajiet fil-qasam tal-prevenzjoni ta' mġiba riskjuża fost it-tfal u ż-żgħażagħ; u jgħinu fl-iżvilupp tal-ħiliet edukattivi u psikoloġiċi tal-għalliema.

Iċ-Ċentri ta' konsulenza pedagoġika u psikoloġika (PPP) jipparteċipaw fil-proċess edukattiv, speċjalment f'dawk il-każijiet fejn b'xi mod il-proċess edukattiv huwa mfixkel. Il-parti ewlenija tal-attività tal-PPP hija ħidma diretta ma' tfal/studenti u mal-ġenituri tagħhom, l-aktar fuq bażi individwali, iżda wkoll permezz ta' xogħol fi gruppi.  Il-benefiċjarji fil-mira huma t-tfal/l-istudenti minn tliet snin 'il fuq sa meta jtemmu l-edukazzjoni sekondarja għolja jew vokazzjonali terzjarja tagħhom. Il-programm edukattiv tal-istudenti jintgħażel jew jinbidel skont ir-rakkomandazzjoni tal-PPP. Fil-proċess ta' ggwidar tat-tfal u tal-istudenti, il-PPP jinfluwenzaw b'mod attiv il-proċess tal-kisba u tal-konsolidazzjoni tal-għarfien, attitudnijiet u tal-orjentazzjoni tal-valuri (l-għażla ta' stil ta' tagħlim adattat, terapija tal-familja, eċċ.). Il-PPP jipprovdu konsulenza dwar il-karrieri; jieħdu sehem f'attivitajiet fil-qasam tal-prevenzjoni ta' mġiba riskjuża fost it-tfal u ż-żgħażagħ; u jgħinu fl-iżvilupp tal-ħiliet edukattivi u psikoloġiċi tal-għalliema. L-attivitajiet tal-PPP isiru l-aktar permezz ta' żjarat għal għarrieda fi skejjel u fl-istituzzjonijiet ta' gwida.

Bħala istituzzjonijiet ta' gwida, il-PPPs huma stabbiliti taħt § 116 tal-Att Nru 561/2004 Coll., dwar l-edukazzjoni preprimarja, primarja, sekondarja, vokazzjonali u oħrajn (l-Att dwar l-Iskola), kif emendat.

Id-disponibbiltà ta' konsulenza fir-Repubblika Ċeka hija relattivament tajba. Ir-reġjuni kollha huma prattikament moqdija, anki permezz ta' siti remoti. Il-psikologi jirrappreżentaw nofs il-persunal; terz huma edukaturi speċjali; u l-bqija huma ħaddiema soċjali, persunal amministrattiv u persunal tekniku.

Tip
Practice
Pajjiż
Repubblika Ċeka
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted; Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
Local funding; National government

Kummenti

Żid kumment

Din ir-riżorsa hija parti mill-oqsma / suboqsma li ġejjin :