Il-Konsulenti tal-Iskola fir-Repubblika Ċeka

Fir-Repubblika Ċeka, il-konsulenti tal-iskola għandhom rwol importanti u rikonoxxut fil-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola.

L-iskejjel kollha sekondarji tal-ewwel livell u tas-sekondarja għolja fir-Repubblika Ċeka għandhom konsulent responsabbli għal dawn l-attivitajiet li ġejjin:

  • L-identifikazzjoni u l-valutazzjoni ta' studenti li l-iżvilupp u l-edukazzjoni tagħhom jeħtieġu attenzjoni speċjali; u t-tħejjija ta' proposti għal aktar attenzjoni lil dawn l-istudenti.
  • Il-provvediment jew l-arranġament ta' dijanjożi (inizjali u kontinwa) tal-ħtiġijiet edukattivi speċjali u attivitajiet ta' intervent għall-istudenti bi ħtiġijiet edukattivi speċjali.
  • Il-ħolqien ta' kundizzjonijiet għall-integrazzjoni ta' studenti b'diżabbiltà fl-iskola; il-koordinazzjoni ta' servizz ta' gwida għal dawn l-istudenti offruti mill-iskola u mill-istituzzjonijiet ta' gwida; u l-koordinazzjoni ta' miżuri edukattivi għall-istudenti.
  • Il-gwida relatata mal-għażla tal-karriera u konsulenza individwali f'dan il-qasam (f'kollaborazzjoni mal-għalliema tal-klassi).
  • Il-gwida għar-rappreżentanti legali fir-rigward tal-aspettattivi tal-istudenti (f'kooperazzjoni mal-għalliema tal-klassi).
  • Il-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet ta' gwida u maċ-ċentri tal-kura edukattivi fl-għoti ta' servizzi ta' gwida lil hinn mill-ambitu ta' kompetenza tal-iskola.

Il-konsulent tal-iskola jidentifika riskji possibbli relatati mat-tluq bikri mill-iskola u joffri soluzzjonijiet, kemm fl-iskola kif ukoll f'kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħrajn, jiġifieri istituzzjonijiet ta' gwida jew ħaddiema soċjali.

Tip
Practice
Pajjiż
Repubblika Ċeka
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment

Din ir-riżorsa hija parti mill-oqsma / suboqsma li ġejjin :