FLIMKIEN LEJN L-INKLUŻJONI - SETT TA' GĦODDA GĦAD-DIVERSITÀ

L-edukazzjoni primarja fl-Irlanda tiffaċċja l-isfida u l-opportunità tal-integrazzjoni ta' numri dejjem akbar ta' studenti li l-lingwa materna tagħhom la hija l-Ingliż u lanqas l-Irlandiż. Minbarra t-tħejjija ta' kurrikulu bl-Ingliż bħala t-tieni lingwa u materjal tat-tagħlim xieraq, hija rikonoxxuta wkoll il-ħtieġa li jingħata appoġġ mhux biss għat-tagħlim tal-lingwa Ingliża iżda wkoll għall-iżvilupp ta' etos inklużiv fil-kurrikulu kollu. Dan is-sett ta' għodda fih erba' taqsimiet. L-ewwel waħda, "Nitħejjew tajjeb", tindirizza l-kwistjonijiet preliminari li kull skola tiffaċċja jekk trid tkun ġenwinament akkoljenti u inklużiva. It-tieni taqsima, "L-ewwel ġranet", tirrigwarda l-ewwel passi lejn l-integrazzjoni ta' studenti minn pajjiżi, kulturi u etniċitajiet oħrajn; ovvjament l-attenzjoni hija fuq il-lingwa u l-bżonn li tiġi żviluppata komunikazzjoni fil-klassi u ambjent tal-klassi li jista' jilqa' għall-isfidi lingwistiċi u kulturali ġodda. It-tielet u r-raba' taqsimiet, "Nimxu 'l quddiem" u "Xi jmiss?" iwieġbu għall-fatt li l-inklużività hija proċess li ma jintemm qatt.

Fajls
Toolkit
Tip
Document
Pajjiż
Irlanda
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
Local funding; National government

Kummenti

Żid kumment

Din ir-riżorsa hija parti mill-oqsma / suboqsma li ġejjin :