IL-KLASSI TA' MERĦBA - TURMA DE ACOLHIMENTO

Il-Klassi ta' merħba hija maħsuba għall-istudenti li l-lingwa materna tagħhom mhijiex il-Portugiż u li jkunu waslu reċentement fil-Portugall u jibdew jattendu l-ewwel u t-tieni ċiklu tal-livell bażiku (minn sitt snin sa 12-il sena). Skont il-livell ta' kapaċità tagħhom fil-lingwa, il-Klassi ta' merħba tista' tifrex fuq 10 sigħat fil-ġimgħa. Matul dak il-ħin, l-istudenti jinħarġu mill-klassi tagħhom u jmorru f'din il-klassi speċjali. Dan idum għaddej sakemm l-istudent ikun kapaċi jħaddem il-lingwa Portugiża biżżejjed biex ikun jista' jsegwi l-lezzjonijiet. L-istudenti jiġi identifikati mill-Kap tal-Klassi, mill-għalliema jew mill-Uffiċċju prinċipali tal-iskola (waqt ir-reġistrazzjoni). L-għalliem tal-Klassi ta' Merħba jidentifika l-ħtiġijiet tal-istudent u jiżviluppa strateġija; meta l-istudent jilħaq il-livell ta' kapaċità fil-lingwa Portugiża meħtieġ biex jipparteċipa fil-lezzjonijiet regolari, huwa jirritorna lura fil-klassi tiegħu.

L-għalliem tal-Klassi ta' merħba u l-għalliem tal-klassi ewlenija huma responsabbli biex jiddeċiedu l-mod kif tiġi implimentata l-miżura (l-istrateġiji, il-ħin allokat u l-estent tal-miżura). L-għalliem tal-Klassi ta' merħba, li jkun iddedikat kompletament għall-Klassi ta' merħba, jimplimenta l-miżura f'kooperazzjoni mal-għalliem tal-klassi ewlenija.

Ir-responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni ta' din il-miżura hija f'idejn l-Uffiċċju tal-Kap tal-Iskola.

L-akbar ostaklu huwa n-nuqqas ta' għalliema disponibbli sabiex ikun hemm aktar sigħat fil-ġimgħa tal-Klassi ta' merħba, speċjalment meta l-istudenti ma jkollhomx idea tal-lingwa Portugiża. Għal xi żmien, ikun aħjar jekk jibqgħu fil-Klassi ta' Merħba għal aktar sigħat fil-ġimgħa, madankollu dan ma jkunx dejjem possibbli minħabba n-nuqqas ta' għalliema u r-rekwiżit ta' mhux aktar minn għaxar jew tnax-il student fil-klassi (fl-istess ħin).

L-implimentazzjoni tal-miżura hija mmonitorjata u vvalutata mill-Osservatorju tal-Kwalità tal-Iskola (l-istruttura responsabbli għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni interna tal-iskola) u mill-Uffiċċju tal-Kap tal-Iskola.

Ir-riżultati kienu eċċellenti. It-tagħlim tal-Portugiż isir aktar malajr li jippermetti ritorn aktar malajr lejn il-klassijiet ewlenin u ċerti studenti saħansitra rnexxielhom jiksbu r-riżultati tat-tagħlim fl-ewwel sena tagħhom fil-Portugall/fl-iskola.

Rigward ir-riżorsi u l-finanzjament meħtieġa, tenħtieġ kamra speċifika b'materjal adatt għall-promozzjoni tat-tagħlim tal-lingwa u għalliem full-time allokat għal din il-miżura. Din il-miżura hija ffinanzjata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u tax-Xjenza permezz tal-programm TEIP - Oqsma Edukattivi ta' Intervent ta' Prijorità.

Il-miżura għadha għaddejja, peress li hija parti mill-Pjan ta' Titjib tat-TEIP għar-raggruppamenti tal-iskejjel.

Tip
Practice
Pajjiż
Portugall
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment

Din ir-riżorsa hija parti mill-oqsma / suboqsma li ġejjin :