L-inizjattiva ta' skola miftuħa fi Franza

L-inizjattiva tippromwovi l-integrazzjoni soċjali u akkademika tal-istudenti u tgħin biex tiżgura suċċess akkademiku għal kulħadd.

L-inizjattiva 'Skola Miftuħa', li twaqqfet fl-1991, tipprovdi attivitajiet għal tfal u żgħażagħ fil-kulleġġi u fl-iskejjel sekondarji waqt il-vaganzi tal-iskola, u kull nhar ta' Erbgħa matul is-sena skolastika. Toffri programm ta' attivitajiet fil-qasam tal-edukazzjoni, il-kultura, l-isports u r-rikreazzjoni.

L-inizjattiva hija bbażata fuq il-parteċipazzjoni volontarja tal-kapijiet tal-iskola li huma liberi li jorganizzaw il-proġetti tagħhom fil-livell tal-iskola. Biex tiġi żgurata l-effettività tal-azzjonijiet kollha implimentati, kull skola tibni l-programm ta' attivitajiet tagħha fi proġett edukattiv speċifiku li jkun parti mill-pjan tal-iskola. Dan tal-aħħar huwa soġġett għal vot mill-bord tar-rappreżentanti tal-iskola.

L-istudenti li jipparteċipaw fl-inizjattiva Skola Miftuħa jiġu rreġistrati f'sessjonijiet ta' ħidma fi gruppi żgħar ta' madwar 12-il student, skont it-tip ta' attività. 'Skola Miftuħa' toffri l-opportunità li l-istituzzjoni tiftaħ it-territorju tagħha billi timmobilizza r-riżorsi kollha disponibbli, inklużi r-riżorsi kulturali, u billi tinvolvi lill-imsieħba soċjali u lill-assoċjazzjonijiet lokali. Għal dan il-għan, il-kapijiet tal-iskola jiżviluppaw sħubiji mal-organizzazzjonijiet assoċjati jew mal-awtoritajiet lokali. Huma javviċinaw lid-delegati dipartimentali tal-Kummissjoni Ġenerali għall-opportunitajiet indaqs għat-territorji (Commissariat général à l’égalité des territoires - CGET), lid-delegati tal-Prefett preżenti fl-oqsma ta' prijorità tal-belt jew tal-politika jew lis-servizzi kulturali ta' kusilli tal-belt u ta' kunsilli ġenerali.

Fil-perspettiva ta' dinamika ta' netwerk lokali, tinstab konverġenza mal-kuntratt lokali ta' appoġġ lit-tagħlim (contrat local d’accompagnement à la scolarité) jew mal-iskema ‘Belt Ħajja Vaganzi’ (Ville Vie Vacances). Fejn ikun hemm proġett edukattiv territorjali (projet éducatif territorial - PEDT), il- proġett 'Skola Miftuħa' jara li jieħu sehem fih.

Tip
Practice
Pajjiż
Franza
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
Local funding; National government

Kummenti

Żid kumment