Programm għat-taħriġ fil-kompetenzi emozzjonali tat-tfal — VEIK

L-għan ewlieni tal-programm VEIK huwa li jsaħħaħ il-kompetenzi bażiċi tal-istudenti, billi joħloq netwerk ta' kollaborazzjoni bejn l-istudenti, il-ġenituri, l-għalliema u l-NGOs.

VEIK huwa programm innovattiv li permezz tiegħu t-tfal jiġu mgħallma b'mod konsistenti u kontinwu biex jirrikonoxxu u jindividwaw l-emozzjonijiet tagħhom, jikkontrollaw sentimenti qawwija, jiżviluppaw il-ħiliet ta' komunikazzjoni u ħiliet soċjali oħrajn, u jtejbu s-soluzzjoni tal-problemi fil-ħajja ta' kuljum. Il-programm sħiħ jippermetti lit-tfal jifhmu l-benefiċċji tar-relazzjonijiet interpersonali u jfittxu soluzzjonijiet maturi meta jkunu ffaċċjati bis-sitwazzjonijiet ta' kuljum.

Bl-għan li jinħoloq ambjent sigur u ta' sostenn għat-tfal, l-għalliema u l-ġenituri wkoll jingħataw taħriġ sabiex iħeġġu t-tfal ikomplu jikkultivaw il-ħiliet li jkunu tgħallmu kemm l-iskola kif ukoll id-dar.

Tip
Practice
Pajjiż
Litwanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Individual; Targeted
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
European Funding; National government

Kummenti

Żid kumment

Interpersonal relationship between students, parents and teacher play an important role in the climate of the school.

Ittraduċi (Utenti rreġistrati biss)