It-tagħlim minn Tim fl-Irlanda

Għal ħafna snin fl-Irlanda, bħal fi bnadi oħrajn, it-tagħlim minn tim kien approċċ sottovalutat u mhux użat biżżejjed biex jgħin fit-tagħlim. L-Istħarriġ Internazzjonali dwar it-Tagħlim u l-Edukazzjoni tal-OECD (Teaching and Learning International Survey - TALIS, 2009) f'24 pajjiż jindika li l-qasam l-inqas użat mill-għalliema tal-iskejjel sekondarji ewlenin f'dak li jirrigwarda l-kollaborazzjoni bejniethom huwa fil-klassi, fil-forma ta' tagħlim minn tim. L-aħħar TALIS (2013) jiżvela s-saħħa tat-tagħlim minn tim biex jgħin lill-għalliema kif ukoll lill-istudenti fit-tagħlim tagħhom, waqt li jirrikonoxxi kemm f'ħafna ambjenti ftit li xejn jiġi adottat.

Huwa ġust li jingħat li fl-Irlanda l-politika ddikjarata u ridikjarata tkompli tħeġġeġ it-tagħlim minn tim, fejn żewġ għalliema jgħallmu fl-istess klassi fl-istess ħin. It-tagħlim minn tim issa huwa meqjus bħala mezz kif jiġu indirizzati firxa ta' miri edukattivi. L-impenn multiplu bit-tagħlim minn tim ikompli jinfirex minn aġenda ta' edukazzjoni/inklużjoni speċjali singolari għal waħda ta' żvilupp professjonali għall-għalliema u għall-maniġment superjuri, u saħansitra ta' awtoevalwazzjoni tal-iskola kollha.

B'mod sinifikanti t-tagħlim minn tim jgħin lill-istudenti f'riskju li ma jitgħallmux (għal firxa ta' raġunijiet fosthom tluq bikri mill-iskola, diżabbiltà, żvantaġġ soċjali u diżabbiltà identifikata) u jiftaħ il-klassijiet bil-potenzjali li jiftaħ id-djalogu u jżid 'it-tagħlim fil-post tax-xogħol' u l-'kwalità tat-tagħlim fil-post tax-xogħol'.

Minbarra li jindirizza t-tagħlim u ċ-ċansijiet fil-ħajja tal-istudenti, it-tagħlim minn tim joffri għajnuna lill-għalliema li tindirizza l-iżvilupp professjonali tagħhom, u f'ċirkostanzi aktar diffiċli, il-permanenza tagħhom fl-iskola.

Tip
Practice
Pajjiż
Irlanda
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted; Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding; National government

Kummenti

Żid kumment