IN-NETWERK OSCAILT

In-netwerk Oscailt għall-kapijiet tal-iskola ġie stabbilit f'Limerick fl-2009 sabiex jippromwovi l-użu mill-komunità tal-bini u l-faċilitajiet tal-iskola, bl-għan li tiġi pprovduta firxa komprensiva ta' servizzi lill-istudenti kemm fil-ħinijiet tal-iskola kif ukoll wara. In-netwerk qeda lill-kapijiet tal-iskejjel fl-appoġġ reċiproku u fil-qsim tal-esperjenzi dwar l-ESL u l-iżvantaġġi edukattivi.

Limerick hija t-tielet l-akbar belt fl-Irlanda u għandha popolazzjoni kbira ta' migranti kif ukoll livell sinifikanti ta' komunitajiet fuq l-iskala soċjoekonomika baxxa li wasslu biex għadd kbir ta' skejjel qed jipparteċipaw fil-programm DEIS. Il-livell ta' edukazzjoni tal-ġenituri huwa baxx, ir-rati ta' suċċess kemm fil-livelli inferjuri kif ukoll fil-livell taċ-Ċertifikat ta' Tluq mill-Iskola huma wkoll baxxi. B'rati għolja ta' qgħad (f'ċerti żoni 100 %), f'ċerti każijiet l-iżvantaġġ edukattiv huwa estrem. B'rati għolja ta' tfal bi żvilupp fqir tal-lingwa orali u b'diffikultajiet emozzjonali/ta' mġiba hemm ħtieġa kbira ta' servizzi terapewtiċi għat-tfal. Il-karatteristiċi tal-belt deskritta hawn fuq, jirrikjedu approċċ madwar il-belt kollha sabiex jiġi indirizzat l-iżvantaġġ edukattiv, kif ukoll il-bini tal-kapaċitajiet tal-għalliema u tal-kapijiet tal-iskejjel.

Il-kapijiet tal-iskejjel jingħaqdu fin-netwerk Oscailt għall-mexxejja tal-iskola f'ambjent sigur u appoġġjat sabiex jgħinu lill-xulxin u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom rigward l-indirizzar tal-iżvantaġġi edukattivi. Jistgħu jaqsmu l-prattika tajba, japplikaw għal fondi b'mod konġunt u jsibu soluzzjonijiet mhux biss bejn l-iskejjel sħab iżda, b'komunikazzjoni mtejba, anki ma' aġenziji barranin u skejjel oħrajn li mhumiex fin-netwerk. L-esperjenzi huma maqsuma bejn l-iskejjel u permezz ta' kollaborazzjoni u appoġġ minn awtoritajiet nazzjonali u tal-belt. Huwa rikonoxxut li l-ostakli għall-progress fl-edukazzjoni f'Limerick huma kkawżati wkoll minn kwistjonijiet usa' esterni għas-sistema edukattiva. Huwa rikonoxxut ukoll li s-soluzzjoni ma tinstabx biss fis-sistema edukattiva iżda wkoll permezz ta', pereżempju, ħidma minn dipartimenti oħrajn, proġetti bejn l-aġenziji u permezz ta' forum ċar ta' komunikazzjoni u kollaborazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati.

Tip
Practice
Pajjiż
Irlanda
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
Local funding

Kummenti

Żid kumment

Din ir-riżorsa hija parti mill-oqsma / suboqsma li ġejjin :