GĦODDA ELETTRONIKA GĦALL-PREVENZJONI TAL-BULLYING

L-edukazzjoni fl-Isvezja hija mibnija fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u valuri demokratiċi fundamentali bħall-invjolabbiltà tal-ħajja tal-bniedem, il-valur ugwali tan-nies kollha, ir-rispett għall-integrità personali tal-individwu u l-ugwaljanza bejn is-sessi. F'konformità ma' dawn il-valuri, hemm enfażi kbira li l-edukazzjoni kollha għandha tkun inklużiva u tipprevjeni b'mod attiv id-diskriminazzjoni u l-fastidju fil-forom kollha, inkluż il-bullying.

L-iskejjel kollha huma meħtieġa li jkollhom mod sistematiku kif jippromwovu l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u miżuri biex jipprevjenu l-fastidju u l-bullying. Għalhekk, mill-1 ta' Jannar 2009, kull skola jew kindergarten hija meħtieġa tistabbilixxi pjan annwali għat-trattament indaqs li fih jiġu deskritti l-miżuri preventivi kollha u r-rutini kontra l-fastidju u l-bullying.

L-Ombudsman kontra d-Diskriminazzjoni (DO), nieda għodda elettronika biex jgħin lill-iskejjel jiktbu l-pjan. L-għodda elettronika tinkludi l-aspetti kollha meħtieġa mil-liġi: miżuri u rutini preventivi għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza, kif ukoll azzjonijiet li jittieħdu mill-iskola jekk iseħħu diskriminazzjoni, fastidju, nuqqas ta' trattament indaqs jew bullying. Tipprovdi għajnuna għat-tfassil tal-pjan tal-iskola jew tal-kindergarten kontra d-diskriminazzjoni u t-trattament degradanti. L-għodda tintuża bla ħlas u ġiet żviluppata mid-DO f'kollaborazzjoni mar-Rappreżentant tat-Tfal u tal-Istudenti tal-Iskola fl-Ispettorat tal-Iskola u fl-Aġenzija Nazzjonali.

L-għodda tiggwida lill-kap tal-iskola, lid-direttur tal-kindergarten jew lill-persuna responsabbli pass, pass tul id-diversi komponenti tal-pjan. Tul il-pjan, huma jingħataw ukoll diversi suġġerimenti prattiċi u pariri kif ukoll referenzi għal-liġijiet u għal-linji gwida. Mudell tal-għodda f'format pdf u aktar tagħrif huma disponibbli fuq is-sit web (www.planforskolan.se).

L-għodda elettronika telenka azzjonijiet preventivi li huma ppjanati u kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati. Dawn jinkludu:

  • il-parteċipazzjoni tal-istudenti u tal-persunal fl-iżvilupp tal-pjan
  • it-tixrid tal-pjan
  • evalwazzjoni tal-pjan preċedenti u deskrizzjoni ta' kif għandu jiġi evalwat il-pjan attwali
  • immappjar tas-sitwazzjoni u l-postijiet attwali (jekk hemm xi spazji jew ħinijiet fejn l-istudenti jħossuhom aktar vulnerabbli jew esposti)
  • miżuri ta ' prevenzjoni
  • rutini għas-sitwazzjonijiet ta' emerġenza
Tip
Practice
Pajjiż
Svezja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
No funding

Kummenti

Żid kumment