INIZJATTIVI LI JTEJBU L-LITTERIŻMU

Inizjattivi ta' appoġġ lill-istudenti Maltin li jtejbu l-litteriżmu huma stabbiliti f'kuntest globali ta' Strateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu għal Kulħadd li tikkonsolida l-programmi nazzjonali attwali u li tinvolvi aktar minn 8000 student fis-sena. L-iskejjel jistgħu jippjanaw u jmexxu l-proġetti ta' appoġġ għal-litteriżmu tagħhom għall-istudenti li jistgħu jkollhom bżonnhom. Dawn l-inizjattivi huma ffinanzjati permezz ta' għotjiet, l-aktar mill-awtoritajiet lokali.

Dawn li ġejjin huma eżempji ta' inizjattivi Maltin reċenti għat-titjib tal-litteriżmu:

1) Nimmobilizzaw il-libreriji fid-dar u fil-klassi:din l-inizjattiva kellha l-għan li żżid u ttejjeb il-kotba fil-libreriji tal-iskejjel primarji. Ġew ipprovduti kotba interessanti u attraenti bil-Malti u bl-Ingliż. Sussegwentement għal dan, kampanja nazzjonali permezz ta' laqgħat mal-ġenituri fl-iskola u politika online aċċessibbli ħeġġet lill-ġenituri u lill-kustodji jinvolvu ruħhom billi jaqraw flimkien ma' uliedhom u lill-uliedhom. Total ta' 2,225 student, f'126 klassi, f'20 primarja madwar Malta u Għawdex ibbenefikaw mill-programm 'Aqra Kemm Tiflaħ'.F'dawn il-klassijiet tqassmu 11,500 ktieb.

Il-fażi inizjali tal-programm żvolġiet f'16-il skola primarja mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Il-kotba jittrattaw kemm finzjoni kif ukoll non-finzjoni bil-Malti u bl-Ingliż. Kull ktieb ġie kklassifikat skont l-età tal-qari tat-tfal u kodifikat b'kulur. Inħolqu reġistri tal-qari biex jgħinu lill-għalliema jistabbilixxu l-livell tal-qari ta' student. L-intenzjoni ewlenija kienet li jagħmlu l-esperjenza tal-qari waħda divertenti u siewja. Ingħataw linji gwida lill-iskejjel dwar il-prattiki tajba fl-użu ta' kotba tal-qari kklassifikati fil-libreriji tal-klassi. Il-kotba jitqassmu mil-librara u l-qari huwa mmonitorjat mill-għalliema tal-klassi.

F'ħafna skejjel, il-libreriji huma miftuħa waqt il-ħinijiet tal-lezzjoni u waqt il-pawżi. F'ċirkostanzi speċjali li jinvolvu studenti b'dikjarazzjoni ta' ħtiġijiet jew studenti SEBD, il-libreriji jilqgħu studenti bħal dawn sabiex jaqraw u jipparteċipaw f'attivitajiet interattivi. Waqt il-pawżi l-libreriji huma miftuħa għall-istudenti kollha.

2) L-Ambaxxatur tal-Qari/Reading Ambassadors Project: f'dan il-proġett il-Ministeru tal-Edukazzjoni għażel personalitajiet lokali sabiex jippromwovu l-qari fl-iskejjel permezz ta' avvenimenti organizzati li jinvolvu klassijiet differenti. Dawn il-personalitajiet jaqsmu l-esperjenzi tagħhom tal-qari u jaġixxu bħala mudelli ta' eżempju sabiex iħeġġu attitudnijiet pożittivi lejn il-qari.

Total ta' 1,905 student fi 32 klassi, fi 32 skola u ċentru madwar Malta u Għawdex ibbenefikaw mill-programm tal-Ambaxxatur tal-Qari. 34 Ambaxxatur tal-Qari ħadu sehem f'dan il-programm u tqassmu 984 ktieb fil-libreriji tal-klassi waqt dawn l-attivitajiet.

Tip
Practice
Pajjiż
Malta
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment