Il-Programm ta' Tlestija tal-Iskola

Il-Programm ta' Tlestija tal-Iskola (School Completion Programme - SCP) fl-Irlanda joffri firxa ta' interventi lokali f'komunitajiet żvantaġġjati, li jgħinu biex iż-żgħażagħ jibqgħu jistudjaw. Il-programm jgħin lill-komunitajiet lokali jiżviluppaw strateġiji mfassla apposta li jimmassimizzaw il-livelli ta' parteċipazzjoni ta' dawk fir-riskju li jitilqu mill-iskola kmieni fil-proċess tal-edukazzjoni tagħhom. Huwa mmirat għal żgħażagħ individwali li jkunu għadhom fl-età tal-iskola, kemm fl-iskola kif ukoll barra mill-iskola, u jipprovdi appoġġ li jindirizza l-inugwaljanzi fl-aċċess għall-edukazzjoni, fil-parteċipazzjoni fiha u fl-eżiti tagħha. L-SCP huwa element ċentrali tal-pjan ta' Għoti ta' Opportunitajiet Indaqs fl-Iskejjel (Delivering Equality of Opportunity in Schools - DEIS), li huwa strument ta' politika għall-inklużjoni fl-edukazzjoni.

Il-Programm ta' Tlestija tal-Iskola (SCP) huwa bbażat fuq proġetti lokali, li joperaw taħt il-ġestjoni u d-direzzjoni ta' Kumitat ta' Tmexxija Lokali (Local Management Committee LMC). L-LMC jikkonsisti f'rappreżentanti tal-iskejjel involuti u jista' jinkludi rappreżentanti mill-ġenituri u servizzi lokali voluntiera u statutorji oħrajn. L-LMC huwa responsabbli għall-governanza tal-proġett, inkluż l-użu ta' riżorsi tal-proġett u r-responsabbiltà għall-fondi pubbliċi magħmula disponibbli mill-Ministru għall-Affarijiet tat-Tfal u taż-Żgħażagħ permezz tal-Aġenzija tat-Tfal u tal-Familja (Tusla). It-teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell lokali huwa karatteristika ewlenija tal-approċċ tal-proġett mudell.

Kull sena l-proġetti jevalwaw il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ lokali f'riskju li jitilqu mill-iskola minn kmieni sabiex ifasslu proposta ta' interventi mmirati u bl-ispejjeż mgħaduda (magħrufa bħala l-Pjan ta' Żamma).  Il-Pjanijiet ta' Żamma fl-Iskola normalment ikunu jinkludu firxa ta' inizjattivi u appoġġ li jitwasslu f'livell immirat, lill-iskola kollha/lill-klassi kollha, fejn xieraq, fl-iskola, wara l-ħin tal-iskola, barra mill-iskola u waqt il-vaganzi. 

Tip
Practice
Pajjiż
Irlanda
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment