L-Iskejjel Sekondarji Għolja ta' Godalen u Thor Heyerdahl fin-Norveġja

Biex jipprevjenu t-tluq mill-iskola, l-Iskejjel Sekondarji Għolja ta' Godalen u Thor Heyerdahl fin-Norveġja ffukaw fuq it-titjib u t-tisħiħ tal-istrateġiji ta' tmexxija tal-iskola tagħhom. L-iskejjel stabbilixxew firxa ta' miżuri ta' appoġġ għall-għalliema u għaż-żgħażagħ.

Biex jipprevjenu t-tluq mill-iskola, iż-żewġ Skejjel Sekondarji Għolja ta' Godalen u Thor Heyerdahl fin-Norveġja implimentaw b'mod komprensiv firxa ta' strateġiji u miżuri abbażi ta':

Tmexxija dedikata u ffukata fuq il-miri u metodoloġiji bbażati fuq l-evidenza għat-tmexxija u s-segwitu tal-iskola.

B'mod konkret, dan ifisser li:

  • L-għalliema jiltaqgħu mal-istudenti fejn huma, mhux fejn jixtiquhom ikunu;
  • Ir-relazzjoni bejn l-għalliem u l-istudent hija meqjusa bħala l-bażi għat-tagħlim effettiv;
  • Żewġ regoli ewlenin huma rrispettati: Ċempel id-dar malajr kemm jista' jkun u Ħu nota tal-assenza mill-iskola malajr u b'mod korrett;
  • Hemm kunsill tal-istudenti attiv u li jiffunzjona;
  • 'L-istudenti jsolvuha waħedhom': dan huwa programm fejn l-istudenti jsolvu l-problemi huma nfushom permezz ta' medjazzjoni, billi jibnu l-fiduċja, joħolqu ambjent xieraq għat-tagħlim u jżidu l-ħiliet soċjali tagħhom.
  • L-iskejjel stabbilixxew azzjonijiet ġodda ta' kooperazzjoni ma' diversi professjonisti fl-iskejjel:
  • Bosta programmi ta' taħriġ fuq il-post tax-xogħol għall-istudenti li huma motivati li jiksbu ċ-ċertifikat ta' journeyman jew ta' ħiliet limitati (LSC) tagħhom b'modi prattiċi;
  • It-tagħlim alternattiv jipprovdi lill-istudenti f'riskju b'ħiliet u kompetenzi soċjali, motivazzjoni u abilitazzjoni aktar bażiċi. Joffri varjetà ta' opzjonijiet li jistgħu jwasslu għall-gradwazzjoni, bi programmi li jagħtu attenzjoni speċjali lill-ħtiġijiet soċjali individwali u r-rekwiżiti akkademiċi tal-istudent, l-ewwel għal LSC, imbagħad għal ċertifikat ta' journeyman wara għadd ta' snin ta' xogħol. L-LSC huwa l-kors adatt għal dawk l-istudenti li jitilfu l-motivazzjoni tagħhom peress li ma jgħaddux mis-suġġetti akkademiċi, iżda xorta waħda għandhom ħiliet prattiċi. Dan jista' jkun il-bażi biex jiksbu livell ogħla ta' ħila professjonali aktar 'il quddiem f'ħajjithom.
  • Dan it-taħriġ jinkludi moduli jew partijiet ta' moduli ta' suġġett, pereżempju, dawk meħtieġa biex wieħed jikkwalifika bħala welder. Programmi alternattivi jnaqqsu r-rati ta' assenza mill-iskola u ta' tluq mill-iskola u jgħinu lil dak li jkun jinvolvi ruħu mill-ġdid fit-tagħlim u fil-komunità, bis-saħħa tal-ambjent aktar adatt u flessibbli. Dawk li ggradwaw jgħidu li din l-esperjenza għamlet differenza u għenithom isiru ċittadini produttivi.

L-impriżi taż-żgħażagħ jaġixxu bħala għodda pedagoġika sabiex jimmotivaw lill-istudenti f'riskju.

Tip
Practice
Pajjiż
Norveġja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
Local funding; National government

Kummenti

Żid kumment