Il-Pjaċir tal-Qari

Il-Pjaċir tal-Qari huwa programm nazzjonali tal-litteriżmu fuq medda ta' tliet snin (2012-2015) immexxi mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Kultura tal-Finlandja u implimentat mill-Fakultà tal-Istudji Umanistiċi (Studji tal-Informazzjoni) u l-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università ta' Oulu.

Fil-programm Lukuinto (Il-Pjaċir tal-Qari), libreriji u skejjel qed jiżviluppaw mudelli ġodda li jippromwovu l-multilitteriżmi, ħiliet ġodda ta' qari u kitba kif ukoll il-pjaċir tal-qari. Il-metodi ttestjati mill-iskejjel u l-libreriji pilota jgħaqqdu metodi ta' ħidma tradizzjonali ma' metodi ġodda, li ħafna minnhom ġew żviluppati f'avvenimenti ta' taħriġ tal-programm Il-Pjaċir tal-Qari.

Il-proġetti pilota twettqu b'valutazzjoni komparattiva: ġbir ta' prattiċi eżistenti u titjib fihom. Skejjel u libreriji vvalutaw b'mod komparattiv prattiċi li jaqdu l-kunċett ta' skola u librerija tagħhom u jaqblu mar-riżorsi u l-ħiliet tagħhom.

Il-prattiċi żviluppati matul il-programm Il-Pjaċir tal-Qari jvarjaw minn proġetti li jdumu diversi xhur sa ideat żgħar li jistgħu faċilment jiġu adottati fil-kultura operattiva ta' skola jew librerija. L-idea hi li attivitajiet kampjuni proposti jiġu żviluppati aktar biex jaqdu tipi differenti ta' skejjel u libreriji, familji, tfal u żgħażagħ b'mod individwali u speċifiku għal kull każ. Permezz tal-valutazzjoni komparattiva tal-ideat, professjonisti tal-librerija u għalliema jistgħu joffru lit-tfal u ż-żgħażagħ metodi alternattivi ġodda ta' kif juru l-ħiliet tagħhom u jsiru entużjasti dwar it-tagħlim.

Tip
Practice
Pajjiż
Finlandja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
N/A
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment