Uffiċċju ta' Appoġġ għall-Istudenti u l-Familji Tagħhom

L-għanijiet ewlenin tal-Uffiċċju ta' Appoġġ għall-Istudenti u l-Familji Tagħhom fil-Portugall huma l-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola, l-assenteiżmu u n-nuqqas ta' dixxiplina, u l-promozzjoni ta' inklużjoni ta' studenti u l-familji tagħhom sabiex jinkiseb is-suċċess edukattiv. L-involviment tal-familji fl-edukazzjoni ta' wliedhom għandu rwol ewlieni f'dan il-proċess.

Assistent soċjali u żewġ medjaturi jaħdmu mill-qrib mal-għalliema u l-familji tal-iskejjel kollha tal-ġabra, skont il-bżonnijiet identifikati u l-prijoritajiet definiti. L-istudenti jintbagħtu fl-Uffiċċju ta' Appoġġ mill-għalliema (hemm karta ta' indikazzjoni), mill-ġenituri jew kustodji legali, mill-imsieħba fil-Kummissjoni Lokali għall-Ħarsien tat-Tfal u ż-Żgħażagħ, pereżempju, jew mill-istudenti nfushom.

It-Tim tal-Uffiċċju ta' Appoġġ jiltaqa' darbtejn fil-ġimgħa biex jiddiskuti l-każijiet u jiddefinixxi strateġiji (jiġifieri Pjan ta' Intervent iffokat fuq l-istudent). Wara, il-persunal jartikula dan mal-familja u l-għalliema.

L-attivitajiet prinċipali tal-Uffiċċju ta' Appoġġ huma: żjarat fid-djar, sessjonijiet ta' taħriġ għall-ġenituri, appoġġ lill-ġenituri sabiex jgħinhom fi kwistjonijiet ma' istituzzjonijiet oħrajn, sessjonijiet ta' żvilupp ta' ħiliet personali u soċjali għall-istudenti, tutoraġġ individwali ta' studenti, fost oħrajn. 

Tip
Practice
Pajjiż
Portugall
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Individual; Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing; Periodic
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment