Netwerk għat-Tluq mill-Iskola u Ħelpdesk Ċentrali fil-belt ta' Antwerp

In-netwerk għall-prevenzjoni tat-tluq mill-iskola jipprovdi firxa wiesgħa ta' servizzi u esperjenza. Kull proġett huwa uniku, iffukat fuq gruppi speċifiċi fil-mira u jattira l-livell proprju ta' finanzjament. L-enfażi hija fuq il-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola u l-integrazzjoni mill-ġdid tal-istudenti li ħallew l-iskola. Il-Ħelpdesk Ċentrali jipprovdi appoġġ lill-istudenti u lill-iskejjel. L-istudenti li spiss ifallu jiġu riferuti liċ-Ċentru ta' Gwida tal-Istudenti konness man-netwerk tal-iskola li minnu tagħmel parti l-iskola. Fejn ikun meħtieġ, iċ-Ċentru ta' Gwida tal-Istudenti jfittex l-għajnuna tal-Ħelpdesk Ċentrali. Il-Ħelpdesk jista' joffri miżuri u attivitajiet ta' appoġġ imfassla apposta permezz tan-netwerk ta' diversi organizzazzjonijiet lill-istudenti f'riskju jew lil dawk li telqu mill-iskola.

Il-Ħelpdesk Ċentrali jinsab fiċ-ċentru ta' netwerk li jinvolvi lil dawn l-aġenziji u partijiet ikkonċernati li ġejjin: il-Kunsill tal-Belt ta' Antwerp, il-Kunsill tal-Edukazzjoni ta' Antwerp, l-amministrazzjonijiet tal-iskejjel, iċ-Ċentri ta' Gwida tal-Istudenti, il-pjattaforma tal-edukazzjoni lokali, is-Servizzi Soċjali, is-servizzi taż-Żgħażagħ, id-Dipartiment tal-Ġustizzja, il-Pulizija.

F'dak li jirrigwarda l-proċess, huma l-iskejjel li jridu jagħmlu l-ewwel pass. L-iskejjel jaħdmu maċ-Ċentri ta' Gwida tal-Istudenti (CLB) sabiex jipprovdu appoġġ individwali lill-istudenti. Il-persunal tas-CLB jinkludi tobba, infermiera, ħaddiema soċjali, psikologi u edukaturi. Il-programmi individwali jitfasslu u mbagħad jiġu mfittxija servizzi jew programmi individwali min-netwerk biex jingħata appoġġ. Meta jkun meħtieġ, il-Ħelpdesk Ċentrali jikkomunika ma' organizzazzjonijiet oħrajn ta' appoġġ, pereżempju:

  • Kowċis taż-żgħażagħ u kowċis mill-pari jipprovdu gwida individwali.
  • Meta jkunu meħtieġa servizzi terapewtiċi, l-individwi jiġu riferuti lil dawn is-servizzi.
  • Meta jkun meħtieġ, jiġu msejħa wkoll il-pulizija jew id-dipartiment tal-ġustizzja.
  • Biex l-azzjonijiet ibbażati fl-iskola jaħdmu, l-NGO Schoolbridge, li min-naħa tagħha hija ffinanzjata mill-Kunsill tal-Belt, tipprovdi l-appoġġ meħtieġ sabiex jiġi stabbilit l-aħjar mod kif il-ġenituri jiġu integrati fil-komunità tal-iskola.

Il-Belt ta' Antwerp organizzat in-netwerk għat-tluq mill-iskola u l-Ħelpdesk sabiex tegħleb it-tluq bikri mill-iskola bl-involviment tal-partijiet ikkonċernati u n-netwerking bejn l-amministrazzjoni tal-Belt u s-soċjetà ċivili. Is-suċċess ta' dawn l-inizjattivi jiddependi ħafna fuq dan li ġej:

  • L-impenn politiku mit-tmexxija tal-Kunsill tal-Belt, li ntrabtu li jindirizzaw il-problemi taż-żgħażagħ f'diffikultà li jistgħu jiżviluppaw fi problemi soċjali akbar. L-impenn politiku kien ifisser li l-appoġġ politiku ma kienx se jinbidel bil-bidla fl-amministrazzjoni politika.
  • L-attenzjoni ċara u l-għoti ta' viżjoni ċara minn fuq nett.
  • Il-viżjoni komuni permezz tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati li jinkludu: il-Kunsill tal-Belt, l-iskejjel, is-servizzi soċjali, is-servizzi taż-żgħażagħ, il-pulizija, il-ġustizzja u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.
  • Il-politika bbażata fuq l-evidenza permezz tal-ġbir ta' data sistematika dwar indikaturi relatati mal-ESL, bħall-assenza mill-iskola, ir-ripetizzjoni tal-klassi, ir-rata ta' dawk li jitilqu mill-iskola u bidliet demografiċi.
  • Ir-riżorsi finanzjarji li jappoġġjaw lin-netwerk permezz tal-impenn tal-fondi tal-Kunsill tal-Belt, tal-amministrazzjoni ta' Fjandra u tal-Fondi tal-UE.
  • L-istruttura ċara b'koordinazzjoni ċentrali bbażata fil-Kunsill tal-Belt.
Tip
Practice
Pajjiż
Belġju
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Individual; Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding; Local funding; National government

Kummenti

Żid kumment