INCLUD-ED EDUKAZZJONI GĦALL-FAMILJA

L-Edukazzjoni għall-Familja hija waħda mill-Azzjonijiet Edukattivi ta’ Suċċess (SEAs) identifikati fil-proġett ta’ riċerka INCLUD-ED. Strateġiji għall-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali fl-Ewropa mill-edukazzjoni (il-Kummissjoni Ewropea, is-Sitt Programm Qafas, 2006-2011).

L-Edukazzjoni għall-Familja tikkonsisti filli membri tal-familja u membri oħra tal-komunità jinvolvu ruħhom f’attivitajiet differenti ta’ tagħlim fl-iskola. L-attivitajiet ta’ tagħlim jistgħu jkunu differenti ħafna; L-unika kundizzjoni li trid tiġi ssodisfata hija li dawn l-attivitajiet ikunu definiti (il-kontenut, l-organizzazzjoni kif ukoll l-iskeda) mill-parteċipanti nfushom sabiex jiġi garantit li l-programm jirrispondi direttament għall-ħtiġijiet u l-interessi tagħhom, u jsegwi orjentazzjoni djaloġika. L-edukazzjoni għall-familja hija bbażata fuq teoriji u riċerka preċedenti li diġà wrew li l-promozzjoni ta’ interazzjonijiet kulturali u edukattivi bejn l-istudenti u aġenti soċjali, u b’mod aktar partikolari mal-membri tal-familja, ittejjeb il-kisbiet tal-istudenti. Ċerti programmi ta’ edukazzjoni għall-familja u ta’ involviment tal-komunità li jippromwovu interazzjonijiet edukattivi u kulturali wasslu studenti minn familji li għandhom biss ftit kotba d-dar jew b'livelli akkademiċi baxxi biex jiksbu riżultati eċċellenti fil-kisba akkademika tagħhom. 

B’konformità mal-approċċi xjentifiċi eċċezzjonali tax-xjenzi tat-tagħlim, l-Edukazzjoni għall-Familja tinvolvi u tippromwovi interazzjonijiet ta’ tagħlim permezz ta’ approċċ djaloġiku lejn it-tagħlim, jiġifieri, il-promozzjoni ta’ proċessi ta’ tagħlim permezz ta’ djalogi li huma ugwalitarji, jirrikonoxxu u jibnu fuq l-intelliġenza kulturali ta’ kull persuna. Huma jfittxu t-trasformazzjoni, itejbu d-dimensjoni strumentali tad-djalogu, huma bbażati fuq il-valur tas-solidarjetà, jaġixxu bħala sorsi ta’ ħolqien ta’ tifsir, u jibbażaw fuq u jippromwovu l-valur ugwali ta’ oriġini differenti.

Tip
Practice
Pajjiż
Albanija; Awstrija; Belġju; Bulgarija; Danimarka; Estonja; Finlandja; Franza; Greċja; Irlanda; Islanda; Italja; Kroazja; Latvja; Litwanja; Lussemburgu; Malta; Maċedonja ta' Fuq; Norveġja; Olanda; Polonja; Portugall; Renju Unit; Repubblika Ċeka; Rumanija; Serbia; Slovakja; Slovenja; Spanja; Svezja; Turkija; Ungerija; Ċipru; Ġermanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
Private funding

Kummenti

Żid kumment