Is-Sena ta' Tranżizzjoni - esperjenza edukattiva wiesgħa

Is-Sena ta' Tranżizzjoni offruta minn għadd ta' skejjel Irlandiżi tippermetti lill-istudenti (ta' madwar 15-il sena) jiksbu esperjenza edukattiva wiesgħa sabiex jikbru f'dik li hi maturità. Din isseħħ wara li jkun tlesta ċ-ċiklu tal-ewwel snin fis-sekondarja (is-sekondarja inferjuri) u qabel ma jitkomplew l-istudji u/jew it-tħejjija vokazzjonali. Tipprovdi pont li jgħin lill-istudenti jagħmlu t-tranżizzjoni bejn ambjent strutturat ħafna taċ-ċiklu tal-ewwel snin u wieħed fejn se jkollhom aktar responsabbiltà għat-tagħlim tagħhom stess u jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom.

Matul is-Sena ta' Tranżizzjoni l-istudenti jipparteċipaw fi strateġiji ta' tagħlim li huma attivi u li jipprovdu esperjenza u li jgħinuhom jiżviluppaw firxa ta' ħsieb kritiku trasferibbli u ħiliet ta' soluzzjoni kreattiva tal-problemi.

Is-Sena ta' Tranżizzjoni għandha tagħti wkoll lill-istudenti l-opportunità li jirriflettu dwar il-valur tal-edukazzjoni u tat-taħriġ u jiżviluppaw għarfien dwaru biex jitħejjew għall-ħtiġijiet li dejjem jinbidlu fid-dinja adulta tax-xogħol u tar-relazzjonijiet. Il-missjoni tagħha hija li tippromwovi l-iżvilupp personali, soċjali, edukattiv u vokazzjonali tal-istudenti u tħejjijhom għar-rwol tagħhom bħala membri awtonomi, parteċipattivi u responsabbli tas-soċjetà.

L-għanijiet u l-filosofija tas-Sena ta' Tranżizzjoni għandhom jinfiltraw fl-iskola kollha. L-iskejjel li jipprovdu l-programmi tas-Sena ta' Tranżizzjoni huma responsabbli għall-istabbiliment ta' għanijiet xierqa u għad-definizzjoni tal-objettivi meħtieġa għall-kisba tagħhom.

L-iskejjel għandhom jinvolvu lill-ġenituri, lill-fornituri tax-xogħol u lill-komunità usa' bħala msieħba edukattivi fl-aspetti kollha tal-programm u jiżguraw twassil effiċjenti u effettiv tal-programm.

Tip
Practice
Pajjiż
Irlanda
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
Local funding

Kummenti

Żid kumment