INDIKATURI GĦALL-MONITORAĠĠ TAL-EFFETTIVITÀ TA' SKOLA

Fil-Portugall jintużaw indikaturi tat-tluq bikri mill-iskola u tat-titjib fit-tagħlim biex jippromwovu titjib fil-kwalità tal-prestazzjoni ta' student u jirrikonoxxu/jippremjaw ix-xogħol siewi mwettaq mill-iskejjel pubbliċi kollha.

Il-Programm TEIP - Programm għal Oqsma ta' Edukazzjoni bi Prijorità għal Intervent għandu l-għanijiet li ġejjin: li jtejjeb il-kisbiet mit-tagħlim u jippromwovi l-kwalità tal-mogħdijiet fl-edukazzjoni, li jelimina t-Tluq Bikri mill-Iskola (ESL, Early School Leaving) u l-assenteiżmu; li jnaqqas l-ammont ta' nuqqas ta' dixxiplina u jsaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn skejjel, familji u komunitajiet. Il-ġabriet inklużi fil-programm jinsabu f'żoni ekonomikament u soċjalment żvantaġġjati fejn il-vjolenza, it-tluq bikri mill-iskola, l-assenteiżmu u t-tħaddim tat-tfal huma l-kawża ta' falliment fl-edukazzjoni.

Fil-livell nazzjonali, inħolqu żewġ indikaturi, mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza, sabiex jippromwovu t-titjib fil-kwalità tal-prestazzjoni ta' student u jirrikonoxxu/jippremjaw ix-xogħol siewi meħud mill-iskejjel pubbliċi kollha. L-Indikatur tal-Effettività tal-Edukazzjoni (EFI) jivvaluta l-evoluzzjoni annwali tal-kisbiet edukattivi tal-istudenti, il-konsistenza bejn ir-riżultati tal-evalwazzjoni interna u r-riżultati tal-evalwazzjoni esterna (f'dan il-każ eżamijiet tal-istat). It-titjib ta' skola jitkejjel kontra l-punt tat-tluq tal-iskola (f'paragun mas-sena ta' qabel). L-Indikatur tar-Riskju tat-Tluq Bikri mill-Iskola (RA) huwa bbażat fuq in-numru ta' studenti, irrapportat mill-iskejjel fi tmiem kull sena akkademika, li waqfu mill-iskola, ikkanċellaw ir-reġistrazzjoni tagħhom jew inżammu fl-istess sena skolastika minħabba l-assenteiżmu. Skejjel li jnaqqsu dawn in-numri jistgħu jiġu pprovduti b'riżorsi addizzjonali biex jindirizzaw it-tluq bikri mill-iskola. Pereżempju, biex skola takkwista 30 siegħa ta' kreditu żejda, għandha tnaqqas il-livell ta' tluq bikri mill-iskola għal anqas minn nofs is-sena ta' qabel.

B'mod parallel ma' dawn il-miżuri, hemm inizjattivi oħrajn disponibbli għall-iskejjel kollha biex jippromwovu s-suċċess tal-istudenti, eż., il-Programm Żid is-Suċċess fl-Iskola (PMSE), Medjazzjoni/Tutoraġġ u gwida u appoġġ psikoloġiku fl-iskejjel.

Barra minn hekk, mis-sena akkademika 2012/13, l-Ispettorat Ġenerali tal-Edukazzjoni u x-Xjenza, fil-Programm tiegħu Evalwazzjoni Esterna tal-Iskejjel, jieħu in konsiderazzjoni indikatur imsejjaħ Valur Mistenni li jippermetti t-tqabbil tar-riżultati (u l-evoluzzjoni tagħhom) ta' kull skola ma' skejjel oħrajn li jinsabu f'kuntesti simili. Dan l-indikatur jiċċara l-evalwazzjoni, u jagħmilha aktar ġusta għal skejjel li jinsabu f'kuntesti żvantaġġjati, pereżempju.

Għal kull ġabra ta' skejjel fil-Programm TEIP, jiġu stabbiliti miri skont erba' oqsma differenti li jinkludu indikaturi: Qasam 1 - Kisba fl-eżamijiet (evalwazzjoni nazzjonali) mkejla mir-rata ta' suċċess tal-indikatur u l-grad medju; Qasam 2 - kisba fl-evalwazzjoni interna mkejla mir-rata ta' suċċess tal-indikatur u l-indikatur tal-perċentwal ta' studenti bi grad pożittiv fis-suġġetti kollha. Qasam 3: Tluq bikri mill-iskola mkejjel mill-indikatur tar-rata tat-tluq bikri mill-iskola u finalment, qasam 4: Nuqqas ta' dixxiplina - indikatur li jkejjel in-numru ta' episodji ta' nuqqas ta' dixxiplina rrapportati, għal kull student. Il-miri kollha huma bbażati fuq id-data miġbura matul l-aħħar 3 snin biex b'hekk ikun hemm punt tat-tluq komuni għal kull skola sabiex jiġu stabbiliti miri ġusti u realistiċi.

Fil-qosor, skont l-indikaturi deskritti, ikun hemm żieda fin-numru ta' raggruppamenti ta' skejjel, fil-programm TEIP, li għandhom rata ta' tluq bikri mill-iskola anqas mir-rata nazzjonali. Matul l-ewwel 9 snin skolastiċi, kważi nofs il-ġabriet naqqsu r-rata ta' assenteiżmu, meta mqabbel mal-medja tat-3 snin ta' qabel. Rigward in-nuqqas ta' dixxiplina, in-numru ta' inċidenti għal kull student tnaqqas f'madwar nofs il-ġabriet. Aktar minn 20% tal-ġabriet għandhom rata ta' suċċess ogħla mill-medja nazzjonali u 43,3% tal-ġabriet naqqsu d-distakk mill-medja nazzjonali f'aktar minn nofs l-eżamijiet nazzjonali.

Tip
Practice
Pajjiż
Portugall
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding; National government

Kummenti

Żid kumment