SETT TA' GĦODDA GĦALL-ĠENITURI - APPOĠĠ LILL-ĠENITURI FI STADJI IMPORTANTI TAT-TAGĦLIM

Is-Sett ta' Għodda għall-Ġenituri għandu l-għan li jiffaċilita d-djalogu mal-ġenituri sabiex jgħinhom jifhmu l-isfidi assoċjati mal-edukazzjoni ta' wliedhom. Il-ġenituri? Is-Sett ta' għodda jiffaċilita r-relazzjonijiet bejn l-iskejjel u l-familji. Is-Sett ta' għodda huwa bbażat fuq il-prinċipju tar-responsabbiltà kondiviża: il-ġenituri huma responsabbli għall-edukazzjoni ta' wliedhom; l-iskola hija responsabbli għall-edukazzjoni tat-tfal u flimkien jeħtieġ li jaħdmu sabiex joħolqu eżiti pożittivi għat-tfal

Is-Sett ta' Għodda għall-Ġenituri għandu żewġ objettivi ewlenin: li jżid il-parteċipazzjoni tal-ġenituri fl-appoġġ lill-uliedhom, u li jtejjeb il-kapaċità tal-ġenituri li jgħinu lill-uliedhom jagħmlu l-għażliet xierqa fl-istudji tagħhom'. Dan jiffaċilita d-djalogu mal-ġenituri u jgħinhom jifhmu l-isfidi relatati mal-edukazzjoni ta' wliedhom. Joffri lit-timijiet edukattivi sett ta' għodda sabiex jorganizzaw u jiffaċilitaw id-diskussjonijiet mal-ġenituri.

Is-Sett ta' Għodda għall-Ġenituri jintuża fi tliet mumenti importanti tal-edukazzjoni tat-tfal:

  1. Fl-ewwel sena tal-iskola primarja, meta l-istudenti jitgħallmu jaqraw (Sett ta' Għodda tal-Primarja),
  2. Fl-ewwel sena tal-iskola sekondarja, sabiex jgħin fit-tranżizzjoni tal-istudenti għall-iskola l-ġdida u (is-Sett ta' Għodda għad-Dħul fis-Sekondarja),
  3. Fl-aħħar sena tas-sekondarja inferjuri, sabiex jiddiskuti l-għażliet edukattivi futuri (is-Sett ta' Għodda għal Dawk li se Jħallu s-Sekondarja Inferjuri).

Is-Sett ta' Għodda tal-Primarja għandu l-għan li jiffaċilita d-djalogu mal-ġenituri, jgħinhom jifhmu kwistjonijiet edukattivi, iwieġeb għall-mistoqsijiet tagħhom dwar id-dħul fl-ewwel sena tal-primarja u jinvolvihom aktar fl-edukazzjoni ta' wliedhom. L-attenzjoni hija fuq 'kif nitgħallmu naqraw'; l-għalliema jistiednu lill-ġenituri jiġu l-iskola u jattendu sessjoni ta' qari u mbagħad jiddiskutu kif jistgħu jgħinu lit-tfal tagħhom id-dar.

Tliet mistoqsijiet jiġu diskussi mal-ġenituri:

  • Kif nitgħallmu naqraw u kif jistgħu l-ġenituri jappoġġjaw lit-tfal tagħhom fil-qari?
  • Kif jistgħu l-ġenituri jgħinu lill-uliedhom jitgħallmu?
  • Kif jistgħu l-ġenituri jgħinu lill-uliedhom iħossuhom komdi l-iskola u jġibu ruħhom tajjeb.

Is-Sett ta' Għodda Għad-Dħul fis-Sekondarja joffri sostenn lill-ġenituri biex jinvolvu ruħhom fil-kwistjonijiet tal-iskola. L-għan huwa li jiġi żviluppat djalogu bejn l-iskola u l-familji. Is-Sett ta' Għodda huwa ffukat fuq li jappoġġja lill-ġenituri jifhmu l-istruttura u s-sistema tal-iskola. Jispjega l-organizzazzjoni tal-iskola lill-ġenituri sabiex jifhmuha aħjar u jipprovdi metodi u appoġġ biex il-ġenituri jkunu jistgħu jaħsbu u jiddiskutu kif se jgħinu lill-uliedhom jirnexxu. L-għodod edukattivi fis-Sett ta' Għodda jippermettu lit-timijiet edukattivi jħejju u jorganizzaw id-diskussjonijiet.

Dawn id-diskussjonijiet jiffukaw fuq tliet suġġetti ewlenin:

  • Kif nista' ngħin lit-tifel jew lit-tifla tiegħi?
  • Kif nista' nifhem il-pożizzjoni tat-tifel jew tat-tifla tiegħi?
  • Valutazzjoni finali.

Is-Sett ta' Għodda għal Dawk li se Jħallu s-Sekondarja Inferjuri għandu żewġ għanijiet: iżid il-parteċipazzjoni tal-ġenituri fl-appoġġ lill-uliedhom u fl-iżvilupp tal-ħiliet tal-orjentazzjoni edukattiva tagħhom. Normalment niggwidaw is-Sett ta' Għodda sabiex ngħinu lit-timijiet edukattivi jiżviluppaw fehim aħjar dwar kif jinformaw lill-ġenituri dwar l-għażliet disponibbli għal uliedhom. Din l-għodda għandha żewġ għanijiet: iżid il-parteċipazzjoni tal-ġenituri fl-appoġġ lill-uliedhom u fl-iżvilupp tal-ħiliet tal-orjentazzjoni edukattiva tagħhom.

Is-sejbiet tal-evalwazzjoni tal-programm juru li s-Sett ta' Għodda għall-Ġenituri jippermetti involviment akbar tal-ġenituri fit-tagħlim ta' wliedhom. Dan wassal fi tnaqqis konsiderevoli fl-assenteiżmu, inqas problemi ta' dixxiplina u titjib f'termini ta' riżultati edukattivi f'korsijiet bħal tal-Franċiż. Dawn l-effetti pożittivi huma viżibbli mhux biss fir-rigward tal-familji li tipikament jilqgħu l-informazzjoni li tiġi mill-kulleġġ, iżda wkoll ta' familji li mgħandhomx daqshekk għarfien dwar il-metodi ta' komunikazzjoni/il-politiki tradizzjonali tal-iskola jew li ma jwieġbux daqstant għalihom.

Tip
Practice
Pajjiż
Franza
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
Private funding

Kummenti

Żid kumment