Skola sekondarja għolja Beda Hallberg

Dan l-eżempju jiddeskrivi approċċi innovattivi f’ambjent ta’ skola sekondarja għolja, dik ta’ Beda Hallberg fl-Iżvezja. L-iskola toffri firxa ta’ programmi li jipprovdu bażi għall-iżvilupp personali u l-parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà. L-iskola għandha wkoll l-għan li tipprovdi appoġġ kontinwu għall-istudenti u tnaqqas ir-riskju ta’ abbandun bikri mill-iskola, billi taħdem qatigħ biex tagħlaq kmieni kemm tista’ bl-għan li tibqa’ miftuħa waqt xi wħud mill-vaganzi itwal. Hemm tim sod ta’ professjonisti tas-saħħa li jinkludi konsulenti psikoloġiċi u soċjali disponibbli biex jappoġġjaw il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ.

Beda Hallbergs Gymnasium hija skola sekondarja għolja li tinsab f’Kungsbacka, l-Iżvezja. Fetħet fl-2013 bħala unità żgħira li tiffoka fuq l-istudent bħala individwu. Għal xi żgħażagħ bejn is-16 u l-20 sena, l-ambjent fiżiku u soċjali ta’ bosta skejjel jista’ jkun ta’ sfida u ostaklu għat-tagħlim kontinwu. L-iskola Beda Hallberg hija miftuħa għal dawk li jfittxu skola żgħira fejn iħossuhom sikuri u komdi.

L-iskola għandha għan usa’ milli sempliċiment tipprepara lill-istudenti għall-ħajja tax-xogħol immedjatament wara l-edukazzjoni jew biex ikomplu l-istudji tagħhom f’edukazzjoni ogħla. Għan ieħor tagħha huwa li tagħti lill-istudenti pedament tajjeb għal l-iżvilupp personali u l-parteċipazzjoni attiva tiegħu fis-soċjetà.

L-iskola Beda Hallberg toffri programm preparatorju għal edukazzjoni avvanzata msejjaħ il-Programm tax-Xjenza Soċjali (SA). L-għan ta’ dan il-programm huwa li jiġi żviluppat l-għarfien tal-istudenti dwar il-kondizzjonijiet fis-soċjetà fl-Iżvezja u fil-bqija tad-dinja, kif ukoll dwar l-interazzjoni bejn l-individwu u s-soċjetà, u dwar kif il-kundizzjonijiet tal-għajxien tal-poplu tvarja matul iż-żmien u l-ispazju.

Karatteristika ewlenija fl-iskola hija li l-benesseri ta’ min jitgħallem huwa fundamentali għas-suċċess. L-istudenti għandhom jieħdu approċċ attiv u pożittiv lejn it-tagħlim tagħhom stess. It-tagħlim huwa individwalizzat skont il-ħtiġijiet ta’ min ikun qed jitgħallem. Il-flessibbiltà u r-relazzjonijiet personali, kif ukoll l-impenn tal-għalliema u persunal ieħor u l-iżvilupp professjonali kontinwu tagħhom, jingħataw ħafna importanza.

Sabiex jitnaqqas l-istress, issir distinzjoni bejn l-iskola/ix-xogħol u d-divertiment. M’hemm l-ebda xogħol għad-dar, parzjalment minħabba li ċerti studenti m'għandhomx ambjent domestiku favorevoli biex iwettqu x-xogħol għad-dar. Xi studenti jeħtieġu l-kontinwità u l-aċċessibbiltà, u jsibu li l-vaganzi twal huma kontroproduċenti. Sabiex tissodisfa dawn il-ħtiġijiet, l-iskola Beda Hallberg tagħlaq kmieni kemm tista’ u tibqa’ miftuħa waqt xi vaganzi itwal. Hemm tim sod ta’ professjonisti tas-saħħa li jinkludi konsulenti psikoloġiċi u soċjali disponibbli biex jappoġġjaw il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ.

Il-valutazzjoni sistematika tal-kwalità hija obbligatorja fl-Iżvezja. Kull skola hija meħtieġa li tippjana, tevalwa u tiżviluppa l-ħidma edukattiva tagħha. L-għalliema u l-istudenti għandhom ikunu involuti u l-iskola hija obbligata li tiddokumenta l-proċess. Il-provvedent tal-iskola, il-muniċipalità ta’ Kungsbacka, għandu l-obbligu li jiżgura li l-iskola ssegwi r-regolamentazzjoni u l-valutazzjoni sistematika tal-kwalità.

Tip
Practice
Pajjiż
Svezja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding; Local funding

Kummenti

Żid kumment

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Ittraduċi (Utenti rreġistrati biss)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Ittraduċi (Utenti rreġistrati biss)