Metodoloġiji ta' tagħlim ta' suċċess Plus

Il-Plus Class fil-Portugall tipprovdi appoġġ addizzjonali lil gruppi magħżula ta' studenti b'ħiliet simili. Il-miżura hija mmirata lejn snin tal-iskola speċifiċi skont il-ħtiġijiet tal-istudent fl-ewwel, fit-tieni u fit-tielet ċiklu tal-livell bażiku u tal-livell sekondarju. Tikkonsisti fil-Plus Class u l-Proġett Phoenix li huma mudelli ta' organizzazzjoni tal-klassijiet li għandhom l-għan li jappoġġjaw lill-istudenti kollha fit-tagħlim tagħhom.

Il-Plus Class hija klassi parallela fejn l-istudenti kollha jieħdu sehem fil-forma ta' grupp żgħir. Fil-bidu tas-sena skolastika din tkun klassi vojta. Matul is-sena skolastika l-istudenti b'livelli ta' profiċjenza u/jew bi stili ta' tagħlim simili jattendu l-Plus Class għal perjodi ta' sitt ġimgħat. Fl-aħħar tas-sena skolastika l-istudenti kollha jkunu ħadu sehem f'din il-klassi speċjali. Il-Proġett Phoenix jinkludi wkoll l-integrazzjoni temporanja ta' studenti fi klassi speċjali – “il-bejta” - li tista' tkun immirata lejn dawk b'diffikultajiet ta' tagħlim f'partijiet mill-kurrikula jew lejn dawk li diġà rnexxew fit-tagħlim biex ikollhom suċċessi akbar.

Iż-żewġ mudelli organizzattivi jiżguraw li l-istudenti jżommu l-istess ammont ta' ħin tax-xogħol tal-klassi oriġinali, billi jidħlu u joħorġu mill-iskola fl-istess ħin.

L-għadd ta' studenti fil-klassijiet huwa żgħir fiż-żewġ mudelli, l-għalliema (jekk possibli fil-mudell Plus Class), is-suġġett u l-kontenut tat-tagħlim tal-klassijiet speċjali huma l-istess bħal dawk tal-klassijiet oriġinali. Il-miżura tista' tiġi applikata għal suġġett wieħed jew aktar (normalment għall-Portugiż u l-Matematika u suġġetti oħrajn b'livelli għolja ta' falliment). Ix-xogħol li jsir fiż-żewġ klassijiet huwa aktar iffukat fuq il-ħtiġijiet tal-istudenti skont l-istili ta' tagħlim u l-livelli ta' profiċjenza. Barra minn hekk, l-għalliema għandhom iċ-ċans li jiżviluppaw strateġiji speċifiċi ta' tagħlim, billi jirrispettaw ir-ritmi differenti ta' tagħlim u joffru attenzjoni individwali.

Kemm l-istudenti kif ukoll il-ġenituri jiġu aġġornati bil-kisbiet mill-għalliema inkarigata mill-klassi u permezz tal-Internet.

Tip
Practice
Pajjiż
Portugall
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment