Sala Farol - Il-Kamra tal-Fanal - appoġġ għad-diffikultajiet fit-tagħlim

Il-programm tal-Kamra tal-Fanal huwa ffukat fuq id-diffikultajiet fit-tagħlim ta' kull student. Huwa jipprovdi appoġġ individwali lill-istudenti permezz ta' tagħlim perjodiku fi gruppi żgħar ma' għalliema ta' appoġġ (addizzjonali). L-istudenti identifikati jingħataw pjan ta' tagħlim individwali li jgħinhom jiksbu objettivi ta' tagħlim.

Il-programm huwa ffukat fuq id-diffikultajiet fit-tagħlim ta' kull student. Id-diffikultajiet fit-tagħlim jiġu indirizzati minn għalliema ta' appoġġ. L-istudenti jiġi identifikati mill-għalliema tal-klassi, skont il-valutazzjoni matul kull term u fi tmiemu. Id-deċiżjonijiet dwar l-appoġġ meħtieġ jittieħdu mill-għalliema tal-klassi, l-għalliema ta' appoġġ u minn persunal li ma jkunx jgħallem, bħal pereżempju l-psikologu jew il-ħaddiem soċjali li jfasslu pjan individwali ta' tagħlim għal dawk l-istudenti.

Il-miżura hija bażikament intervent iffukat fuq l-appoġġ lill-istudenti b'diffikultajiet fit-tagħlim. Waqt il-ħinijiet skedati għall-'Appoġġ għall-Istudju' u l-offerta ta' Appoġġ Supplementari (li huma parti mil-livell regolari tal-primarja) l-istudenti jiġu organizzati fi gruppi ta' tnejn sa erba' u jinħarġu mill-klassi sabiex jagħmlu xogħol aktar speċifiku. Il-Pjan ta' Ħidma Individwali huwa l-għodda użat sabiex jiggwida l-intervent, flimkien mal-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-iżvilupp ta' kull student. L-intervent isir mill-għalliema tal-klassi, l-għalliema ta' appoġġ u minn persunal li ma jkunx jgħallem u huwa individwalizzat kemm jista' jkun.

Il-kisbiet tat-tagħlim huma organizzati f'pakketti u huma deskritti b'mod li jippermetti lill-istudenti jivvalutaw lilhom infushom (awtoevalwazzjoni u awtoregolamentazzjoni). Meta jirnexxu f'livell, jistgħu jimxu għal dak li jmiss.

Fil-livell tad-dipartiment, jiġi mmonitorjat l-iżvilupp ta' kull student relatat mal-kompetenzi speċifiċi li huma l-oġġett tal-intervent. In-numru ta' sessjonijiet ta' appoġġ li jattendi kull student ukoll jiġi mmonitorjat.

Tip
Practice
Pajjiż
Portugall
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment