KUMITAT TAL-EDUKAZZJONI DWAR IS-SAĦĦA U Ċ-ĊITTADINANZA (CESC) FI FRANZA

Il-Kumitat tal-Edukazzjoni dwar is-Saħħa u ċ-Ċittadinanza (CESC) jinvolvi lill-membri kollha tal-komunità edukattiva u l-imsieħba lokali tal-iskola primarja jew sekondarja (il-gvern lokali, il-pulizija, il-ġustizzja u l-assoċjazzjonijiet). Il-kumitat, presedut mill-kap tal-iskola, huwa attiv fl-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza, billi jfassal il-pjan għall-prevenzjoni tal-vjolenza, jipproponi inizjattivi li jgħinu lill-ġenituri f'sitwazzjonijiet diffiċli u jiġġieled l-esklużjoni soċjali u jiddefinixxi programm ta' edukazzjoni dwar is-saħħa u s-sess bl-għan li jħeġġeġ imġiba sigura. Is-CESC jiġbor diversi miżuri, bl-għan li jħejji lill-istudenti jaġixxu u jgħixu flimkien, b'rispett lejn l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u jagħmlu għażliet u jeżerċitaw id-drittijiet ta' ċittadinanza tagħhom.

Il-Kumitat tal-Edukazzjoni dwar is-Saħħa u ċ-Ċittadinanza (CESC) huwa korp għar-riflessjoni, l-osservazzjoni u l-monitoraġġ li jfassal, jimplimenta u jevalwa pjan ta' edukazzjoni dwar il-prevenzjoni, iċ-ċittadinanza u s-saħħa, li huwa integrat fi pjan ta' azzjoni tal-iskola primarja jew sekondarja.

Dan il-proċess olistiku, waħdieni jipprovdi aktar konsistenza u ċarezza lill-politika tal-istabbiliment. Huwa jikseb dan billi jsaħħaħ ir-rwol edukattiv ta' kull skola primarja, tal-iskejjel sekondarji tal-ewwel livell u tal-ogħla livell u billi jirrelata mat-tagħlim u mad-diversi estensjonijiet tal-ħajja tal-iskola, fosthom: il-Kunsill tal-Istudenti Sekondarji (CVC); Il-Kunsill tal-Istudenti tal-Iskola Sekondarja Għolja (CVL); assoċjazzjonijiet sportivi; u, il-"maison des lycéens" (l-assoċjazzjoni soċjali, kulturali u sportivi tal-iskola sekondarja għolja), eċċ. B'dan il-mod, is-CESC għandu l-għan li jħejji lill-istudenti aħjar għall-ħajja permezz tal-edukazzjoni tas-soċjetà, filwaqt li jgħinhom jiżviluppaw attitudnijiet u mġiba responsabbli lejhom infushom, lejn l-oħrajn u lejn l-ambjent.

Huwa korp li jgħaqqad il-proċessi u tipi differenti ta' azzjonijiet. Jikkoordina l-kontribuzzjonijiet individwali u komplementarji tagħhom, u b'hekk joħloq approċċ interdixxiplinari lejn iċ-ċittadinanza. Barra minn hekk, iħejji t-triq għall-implimentazzjoni ta' dawn il-proċessi u għall-ħolqien tas-sħubiji meħtieġa.

Is-CESC jiġbor diversi miżuri, bl-għan li jħejji lill-istudenti jaġixxu u jgħixu flimkien, b'rispett lejn l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u jagħmlu għażliet u jeżerċitaw id-drittijiet ta' ċittadinanza tagħhom.

Is-CESC:

  • 1. Jikkontribwixxi għall-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza;
  • 2. Iħejji pjan ta' prevenzjoni kontra l-vjolenza;
  • 3. Jissuġġerixxi azzjonijiet li jgħinu lill-ġenituri f'diffikultà u biex tingħeleb l-esklużjoni; u,
  • 4. Jistabbilixxi programmi ta' edukazzjoni dwar is-saħħa u s-sess u dwar il-prevenzjoni ta' mġiba perikoluża.

L-oqsma kkonċernati
L-oqsma li ġejjin huma koperti f'approċċ olistiku bħala parti minn vjaġġ edukattiv kontinwu mill-iskola primarja sa dik sekondarja:
Programm ta' edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza u programmi ta' edukazzjoni ċivika;
Il-prevenzjoni tal-vjolenza (offiżi fuq il-persuna, jew ksur tad-dinjità tal-bniedem kemm jekk relatati mal-protezzjoni tat-tfal, atti razzisti jew atti ant-Semitiċi, mġiba sessista jew omofobika, vjolenza sesswali, jew prattiki ta' inizjazzjoni);
L-edukazzjoni dwar is-saħħa, inkluża referenza għal imġiba responsabbli fil-prevenzjoni ta' mard trażmess sesswalment, inkluża l-AIDS;
L-edukazzjoni dwar is-sess u r-relazzjonijiet;
Il-prevenzjoni ta' mġiba riskjuża, inkluża mġiba ta' dipendenza (it-tipjip u l-abbuż mill-alkoħol);
It-taħriġ fl-ewwel għajnuna;
L-edukazzjoni dwar is-sikurezza u r-riskju;
L-edukazzjoni dwar is-sikurezza fit-toroq;
L-edukazzjoni dwar l-iżvilupp sostenibbli.

Tip
Practice
Pajjiż
Franza
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
Local funding

Kummenti

Żid kumment