IR-RENJU UNIT_KUNTRATT TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

Il-Kuntratt taż-Żgħażagħ tar-Renju Unit huwa mmirat lejn dawk li għandhom 16 jew 17-il sena, li huma jew jinsabu f'riskju li jsiru NEETs (barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ). Tliet objettivi ewlenin: Objettiv 1: l-objettiv prinċipali tal-programm huwa li jgħin lil żgħażagħ ta' bejn is-16 u s-17-il sena, li jinsabu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEET) u li huma f'riskju li jkunu mingħajr impjieg għal żmien twil biex jidħlu f'sitwazzjoni ta' edukazzjoni, taħriġ jew impjieg bit-taħriġ u biex isostnu dan id-dħul. Objettiv 2: li jżid l-esperjenza u l-kwalifiki ta' dawn iż-żgħażagħ biex ikollhom l-opportunità li jkomplu l-edukazzjoni u jsibu xogħol b'suċċess, biex b'hekk jitnaqqas il-proporzjon tagħhom li jispiċċaw fil-qgħad fil-ħajja adulta. Objettiv 3: li jittestja metodi ta' twassil fuq livell lokali u ta' ħlas skont ir-riżultati, biex b'hekk iżid l-effettività ta' dawn il-mudelli u jiżviluppa l-aħjar prattika.

Organizzazzjonijiet li jwasslu l-programm huma totalment liberi li jfasslu u jadattaw programm ta' appoġġ għal żgħażagħ eliġibbli biex jidħlu f'sitwazzjoni ta' edukazzjoni full-time, apprendistat jew xogħol bit-taħriġ. Dawn jitħallsu skont ir-riżultati.

L-organizzazzjonijiet jistgħu jitħallsu sa massimu ta' GBP 2200 għal kull żagħżugħ/a. Dan l-ammont jiddependi fuq kemm jirnexxilhom jgħinu liż-żgħażagħ biex sostenibbilment jimxu għal sitwazzjoni ta' riżultat pożittiv. Dawn ir-riżultati huma: parteċipazzjoni f'edukazzjoni full-time jew taħriġ; parteċipazzjoni f'apprendistat jew impjieg ta' 280 siegħa ta' tagħlim akkreditat fis-sena jew aktar; u, parteċipazzjoni f'edukazzjoni u taħriġ part-time, inkluż provvediment ta' impenn mill-ġdid ta' 7 sigħat fil-ġimgħa jew aktar.

Il-fornituri jirċievu ħlas addizzjonali għas-sostenibbiltà meta ż-żagħżugħ isostni l-parteċipazzjoni tiegħu għal tal-anqas 5 minn 6 xhur f'edukazzjoni jew taħriġ full-time, li jwassal għal kwalifika akkreditata; parteċipazzjoni sostnuta għal tal-anqas 5 minn 6 xhur f'apprendistat; jew, parteċipazzjoni għal tal-anqas 5 minn 6 xhur f'impjieg full-time b'taħriġ part-time ekwivalenti għal 280 siegħa ta' tagħlim iggwidat fis-sena (madwar darba fil-ġimgħa) jew aktar. 

Tip
Practice
Pajjiż
Renju Unit
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment