SISTEMA TA' ŻEWĠ GĦALLIEMA FID-DANIMARKA

Riċerkaturi mill-Università ta' Aarhus fid-Danimarka flimkien ma' Ramboll Management Consulting wettqu prova aleatorja fuq skala kbira - l-ewwel waħda tat-tip tagħha fid-Danimarka - f'isem il-Ministeru tal-Edukazzjoni. L-istudju eżamina l-effetti ta' tliet tipi ta' sistemi b'żewġ għalliema fil-klassi u l-impatt tagħhom fuq il-progress tal-istudenti, il-benesseri tagħhom u l-parteċipazzjoni fl-iskejjel. Ir-riżultati wrew li kull wieħed mit-tliet tipi ta' sistemi b'żewġ għalliema għandu xi effetti pożittivi - iżda b'modi differenti.

Studju li sar mill-Università ta' Aarhus eżamina l-effetti li tliet tipi ta' sistemi b'żewġ għalliema fil-klassi jkollhom fuq l-istudenti. It-tliet approċċi differenti kienu:

  1. L-approċċ klassiku ta' żewġ għalliema fejn persuna mħarrġa bħala għalliem tkun involuta fil-preparazzjoni u fl-implimentazzjoni tat-tagħlim mal-għalliem eżistenti.
    2. Użu ta' persuna riżorsa oħra li m'għandhiex grad universitarju fit-tagħlim, u għandha anqas ħin ta' preparazzjoni, iżda li hija fil-klassi f'aktar lezzjonijiet mis-sistema tradizzjonali ta' żewġ għalliema.
    3. Tutur professjonali b'ħiliet speċifiċi li minn żmien għal żmien ikun involut fit-tagħlim u jipprovdi coaching lill-għalliem eżistenti.

Il-profiċjenza tal-istudenti ġiet imkejla permezz tat-test nazzjonali fid-Daniż u l-Matematika qabel u wara l-isforz. Barra minn hekk, il-benesseri tal-istudenti tkejlet permezz ta' kwestjonarju, li wkoll sar qabel u wara l-isforz.

Kwestjonarju ieħor fost il-kapijiet tal-iskejjel rigward l-inklużjoni fl-iskola studja jekk is-sistema ta' żewġ għalliema tinfluwenzax il-kontenut u l-firxa ta' edukazzjoni speċjali u jekk appoġġjatx lill-istudenti. Tliet kwestjonarji oħrajn iffokaw fuq l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ fost kapijiet ta' skejjel, għalliema u l-persuni addizzjonali fis-sistema ta' żewġ għalliema. L-iskop ta' dawn il-kwestjonarji kien li jikkontribwixxu għarfien dwar kif l-iskola implimentat is-sistema ta' żewġ għalliema u li juru kemm l-iskejjel parteċipanti laħqu l-aspettattivi dwar ir-rekwiżiti minimi. Dawn il-kwestjonarji wkoll ġew imkejla qabel u wara l-isforz.

B'mod ġenerali, l-isforz juri kif is-sistemi differenti ta' żewġ għalliema jistgħu jgħinu b'modijiet differenti skont fejn hemm il-bżonn fil-klassi, skola jew muniċipalità individwali.

Tip
Practice
Pajjiż
Danimarka
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
National government

Kummenti

Żid kumment