SPAZJU GĦALL-ĠENITURI FL-ISKEJJEL

Bħal f'xi pajjiżi oħrajn, l-iskejjel fi Franza ġeneralment jipprovdu spazju ddedikat għall-ġenituri. Dan jipprovdi opportunitajiet biex il-ġenituri jiltaqgħu, jipparteċipaw fl-attivitajiet ta' tagħlim, itejbu l-fehim tagħhom tal-iskola u jiżviluppaw ir-relazzjoni tagħhom mal-persunal tal-iskola.

Il-liġi ta' gwida u ta' programmar għar-ristrutturar tal-iskola tar-Repubblika tat-8 ta' Lulju 2013 (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) ħolqot bażi legali għall-ħolqien ta' kamra dedikata għall-ġenituri (Espace parents) fl-iskejjel kollha.

Se ngħatu żewġ eżempji ta' skejjel li jipprovdu Spazju dedikat għall-Ġenituri. L-ewwel wieħed huwa l-iskola primarja ‘Les Géraniums’, f'Lyon, li ilha għal madwar 15-il sena tospita 'Spazju li jilqa' lill-ġenituri' (Lieu Accueil Parents, LAP). L-LAP huwa spazju fiżiku miftuħ għall-ġenituri waqt il-ħin tal-iskola. L-għanijiet ewlenin tiegħu huma li:

 • Jgħin biex jitjiebu l-konnessjonijiet bejn il-ġenituri u l-għalliema,
 • Jibdel il-perċezzjonijiet negattivi reċiproċi,
 • Jippromwovi l-kollaborazzjoni u l-involviment tal-ġenituri f'diversi attivitajiet tal-iskola.

Ħaddiem soċjali jkun disponibbli f'LAP għal tmien sigħat fil-ġimgħa u jħejji attivitajiet regolari għall-ġenituri bħal laqgħat dwar kwistjonijiet speċifiċi sabiex jinformahom dwar il-funzjonament tas-sistema edukattiva Franċiża, jiltaqa' ma' għalliema oħra u jiddiskuti mas-servizzi muniċipali soċjali u tas-saħħa dwar it-tagħlim ta' uliedhom. Il-ġenituri jirċievu wkoll appoġġ mill-persunal tal-iskola (il-kap, l-għalliema).

Il-ġenituri jistgħu jżuru l-LAP fi kwalunkwe ħin u l-kamra tintuża mill-ġenituri nfushom bħala bażi għad-diskussjoni, għall-qsim ta' esperjenzi dwar ir-rwol tagħhom ta' ġenituri ta' tfal tal-iskola u biex jgħinu lil xulxin. Hemm rokna għal-logħob għal dawk il-ġenituri li jattendu bit-tfal żgħar. Fil-kamra jkunu disponibbli wkoll kotba, tagħrif dwar ir-regoli u l-attivitajiet tal-iskola, u wkoll dwar attivitajiet kulturali, soċjali, sportivi u ta' divertiment fiż-żona. Bl-għajnuna tal-ħaddiem soċjali, il-kamra tintuża biex jiġu organizzati taħditiet dwar kwistjonijiet fl-iskola (eż. dwar kif topera l-iskola) jew biex jiġu organizzati laqgħat ma' speċjalisti esterni (eż. membri tan-netwerk ta' assistenti tat-tagħlim għall-istudenti b'diffikultajiet ta' tagħlim, ħaddiema soċjali jew persunal mediku). Barra minn hekk, ġew żviluppati għadd ta' azzjonijiet fejn il-ġenituri jistgħu jinvolvu ruħhom aktar mill-qrib fil-ħajja tal-iskola, bħal pereżempju: sessjonijiet ta' tisjir bl-għan li jitħejjew u jinbiegħu kejkijiet għall-ġbir ta' fondi għal attività tal-iskola; it-tħejjija ta' basktijiet għall-istudenti li jixtiequ jisselfu kotba mil-librerija tal-iskola (attività li żiedet l-għarfien dwar l-importanza tal-qari); u spettaklu bil-pupazzi, li l-ġenituri jorganizzaw u jtellgħu huma stess għall-istudenti tal-iskola.

Anki fil-Collège Schoelcher, f'Lyon ukoll, inħoloq spazju għall-ġenituri (Espace Accueil Parents). Il-kamra tilqa' kemm ġenituri ta' tfal li jattendu l-kulleġġ kif ukoll kwalunkwe waħda mill-ħames skejjel primarji fil-viċinat, u l-ħaddiem soċjali bbażat hemmhekk huwa l-istess wieħed allokat għal-LAP tal-iskola primarja Les Géraniums. Dan jagħmilha aktar faċli għall-ġenituri li jidħlu fil-kamra, peress li diġà jkunu mdorrijin jattendu post simili fl-iskola primarja.
L-għanijiet tal-ispazju għall-ġenituri huma li jappoġġja l-integrazzjoni tal-familji; jipprovdi attivitajiet li jippromwovu għarfien akbar tal-kulleġġ u tal-operat tiegħu; jipprovdi appoġġ għall-provvediment ta' konsulenza lill-istudenti; u jippromwovu valuri repubblikani u ċittadinanza. Hemm firxa ta' attivitajiet ipprovduti fl-Ispazju għall-Ġenituri. Dawn jinkludu:

 1. Korsijiet tal-lingwi għall-adulti (il-Franċiż bħala t-Tieni Lingwa) għall-gruppi li jvarjaw minn prinċipjanti assoluti sa applikanti għall-università. Dan il-kors jippermetti li l-ġenituri:
 • Jagħmlu progress fil-Franċiż (biex jifhmuh, jitkellmuh, jaqrawh u jiktbuh) biex jifhmu aktar dokumenti bil-miktub relatati mat-tagħlim ta' wliedhom u biex jiddjalogaw mal-għalliema.
 • Jitgħallmu dwar kif taħdem l-Iskola u l-aspettattivi tagħha, u biex itejjeb il-kollaborazzjoni mal-għalliema.
 • Jifhmu kif topera s-sistema tal-iskola sabiex ikunu kapaċi jsegwu t-tagħlim ta' wliedhom.
 • Jifhmu l-prinċipji u l-valuri tar-Repubblika u l-implimentazzjoni tagħhom fis-soċjetà Franċiża.

Il-karatteristiċi tal-azzjoni jinkludu:

 • ħames gruppi, ta' 12-15-il persuna, sorveljati minn persunal ta' sostituzzjoni, li jkun iggradwat fil-Franċiż bħala lingwa barranija jew minn għalliema tal-iskola sekondarja;
 • Kors ta' 120 siegħa għal sena skolastika (minimu ta' 60 siegħa) bil-possibbiltà ta' reġistrazzjoni mill-ġdid is-sena ta' wara, b'limitu ta' tliet snin;
 • It-tħejjija possibbli għad-Diploma Inizjali fil-Lingwa Franċiża (DILF) u għad-Diploma fl-Istudji A1 tal-Franċiż (DELF A1), iżda ebda finanzjament tad-diplomi;
 • Huwa bla ħlas għall-parteċipanti.
 1. Attivitajiet relatati ma' kwistjonijiet ta' saħħa:
 • Sessjoni pprovduta minn djetologu, b'sessjoni ta' ħidma fil-kċina;
 • Sessjoni ta' eżerċizzji fiżiċi għall-ommijiet;
 • Sessjoni ta' ħidma għal taħriġ fl-ewwel għajnuna.
 1. Sessjoni ta' ħidma dwar iċ-ċittadinanza: din is-sessjoni ta' ħidma taħdem mal-ġenituri sabiex jippubblikaw ġurnal li jindirizza kwistjonijiet relatati maċ-ċittadinanza – eż. l-użu tat-telefowns ċellulari fil-kulleġġ; l-iżvilupp tal-viċinat, il-kwalità tat-tagħlim u s-suċċess tal-istudenti wara l-kulleġġ, l-imġiba tal-istudenti meta jħallu l-kulleġġ jew l-iskola.
 2. It-tagħlim individwali (spiss ipprovdut mill-għalliema tal-kulleġġ fuq bażi volontarja), li jipprovdi introduzzjoni għal suġġetti bħall-Ingliż, l-Ispanjol, il-Ġermaniż u t-teknoloġija tal-informatika (IT).
Tip
Practice
Pajjiż
Franza
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Universal
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
Local funding; National government

Kummenti

Żid kumment