SKWADRI MOBBLI

L-Iskwadri Mobbli nħolqu biex jappoġġjaw lill-iskejjel fl-indirizzar ta' firxa ta' fatturi li jistgħu jwasslu għat-tluq bikri mill-iskola. Is-servizzi tal-'Iskwadri Mobbli' jintalbu mill-korp ta' tmexxija tal-iskola u jistgħu jirreferu għal: assenteiżmu u tluq mill-iskola; problemi ta' mġiba; konflitti bejn l-adulti; taħriġ tal-persunal edukattiv; u assistenza lill-istudenti, lill-membri tal-persunal u lill-kapijiet tal-iskola. F'każ ta' sitwazzjonijiet aktar ikkumplikati, l-"Iskwadra Mobbli" tista' tiddeċiedi li tirreferi l-każ lil servizzi aktar xierqa.

L-"Iskwadri Mobbli" huma servizz estern għall-iskola. "Skwadra Mobbli" tista' tintervjeni biss fl-edukazzjoni obbligatorja fit-territorju tal-Federazzjoni tal-Vallonja-Brussell u fuq talba bil-miktub mill-iskola. L-"Iskwadra Mobbli" timplimenta azzjonijiet differenti skont il-kwistjonijiet indirizzati: f'każ ta' assenteiżmu, huma jorganizzaw laqgħat mal-familja sabiex iqajmu għarfien dwar l-importanza tal-iskola; u, f'każ ta' kunflitti u tensjonijiet fl-iskola, jiġu applikati tekniki ta' medjazzjoni u ta' soluzzjoni ta' kunflitti.

L-"Iskwadri Mobbli" jistgħu jibbażaw fuq firxa wiesgħa ta' professjonisti, u normalment huma magħmula minn persuni li kienu għalliema fil-passat, psikologi, professjonisti fil-prevenzjoni tal-kriminalità, eċċ. L-"Iskwadri Mobbli" jiddeċiedu jekk jaħdmux individwalment jew fi gruppi (kemm mal-adulti kif ukoll mat-tfal) skont it-tip ta' sitwazzjoni.

Tip
Practice
Pajjiż
Belġju
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Periodic
Sorsi ta' finanzjament
Private funding

Kummenti

Żid kumment