Laqgħat Letterarji bi Djalogu INCLUDE-ED

Il-Laqgħat Letterarji bi Djalogu (Dialogic Literary Gatherings - DLG) huma waħda mill-Azzjonijiet Edukattivi ta' Suċċess (Successful Educational Actions - SEAs) identifikati fil-proġett ta' riċerka INCLUD-ED. Id-DLG jintużaw sabiex itejbu l-edukazzjoni tat-tfal u taż-żgħażagħ f'kuntesti differenti madwar id-dinja. Id-DLG hija attività ta' qari bi djalogu bbażata fuq żewġ prinċipji: il-qari ta' ktieb letterarju klassiku (bħal Romeo u Ġuljetta, l-Odissea, Don Quixote) segwit mid-diskussjoni tat-tifsiriet, tal-interpretazzjonijiet u tar-riflessjonijiet bil-metodu ta' tagħlim fil-forma ta' djalogu. Tista' tinvolvi lit-tfal u lill-membri tal-familja tagħhom. Dan l-eżempju jfiehem id-DLG u r-riżultati tagħhom fil-prattika.

Il-Laqgħat Letterarji bi Djalogu (DLG) huma waħda mill-Azzjonijiet Edukattivi ta' Suċċess (SEAs) identifikati fil-proġett ta' riċerka INCLUD-ED - Strateġiji għall-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali fl-Ewropa mill-edukazzjoni (il-Kummissjoni Ewropea, is-Sitt Programm Qafas, 2006-2011). INCLUD-ED analizza strateġiji edukattivi li jgħinu biex jingħelbu l-inugwaljanzi u jippromwovu l-koeżjoni soċjali, u dawk li jiġġeneraw l-esklużjoni soċjali, b'attenzjoni partikolari fuq il-gruppi vulnerabbli u emarġinati. L-SEAs li jappoġġjaw l-edukazzjoni ta' studenti f'riskju, għandhom komponenti universali li ntwerew li huma trasferibbli f'kuntesti differenti ħafna, u li jwasslu għal suċċess fl-edukazzjoni. Id-DLG jintużaw sabiex itejbu l-edukazzjoni ta' tfal u żgħażagħ f'kuntesti differenti madwar id-dinja.

Huwa ovvju kemm hu importanti l-qari fis-soċjetà. Minħabba li l-qari huwa ħila bażika għal aktar tagħlim, l-istudenti li jsibuh diffiċli inevitabbilment ikollhom problemi serji f'suġġetti oħrajn. Għall-kuntrarju, ħiliet tajba ta' qari jiffaċilitaw l-aċċess għal oqsma oħrajn tal-kurrikulu u, b'mod aktar ġenerali, inaqqsu r-riskju li wieħed ikollu jirrepeti s-sena u jitlaq mill-iskola sekondarja. Fi kliem ieħor, id-diffikultajiet fil-qari huma relatati ma' rati ogħla ta' nuqqas ta' suċċess, segregazzjoni, tluq bikri mill-iskola, u inugwaljanzi fl-edukazzjoni. Dan jaffettwa b'mod partikolari lill-minoranzi differenti, bħall-immigranti u l-istudenti Rom, li spiss huma segregati fi proċeduri formali u informali, f'kuntesti differenti tal-iskola u wkoll fl-iskola li jkunu diġà rreġistrati fiha.

F'konformità mal-evidenza mix-xjenzi tat-tagħlim, speċifikament fil-qasam tal-qari, id-DLG jżidu l-kwantità u l-kwalità tal-interazzjonijiet tal-istudenti kollha permezz ta' approċċ djaloġiku lejn it-tagħlim. It-teorija tat-tagħlim djaloġiku ssostni li l-istudenti jifhmu s-suġġett fil-fond billi jinvolvu ruħhom fi proċessi ta' trasformazzjoni personali u soċjali permezz ta' djalogi li huma ugwalitarji, jirrikonoxxu u jibnu fuq l-intelliġenza kulturali ta' kull persuna. It-tagħlim djaloġiku jfittex it-trasformazzjoni, itejjeb id-dimensjoni strumentali tad-djalogu, huwa bbażat fuq is-solidarjetà, jaġixxi bħala sors ta' ħolqien ta' tifsir, u jippromwovi l-valur ugwali ta' sfondi differenti.

Id-DLG jistgħu jintużaw bħala prattika indipendenti iżda huma wkoll implimentati fl-iskejjel bħala 'Komunitajiet ta' Tagħlim', flimkien ma' SEAs oħrajn bħal Gruppi Interattivi u Edukazzjoni għall-Familja. 'Komunitajiet ta' Tagħlim' huwa proġett ibbażat fuq intervent fl-iskola kollha permezz tal-SEAs sabiex jingħeleb it-tluq bikri mill-iskola u biex titjieb il-prestazzjoni fl-iskola u l-koeżjoni soċjali. It-titjib li nkiseb f'dawn l-iskejjel ġiegħel lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kunsill tal-Ewropa jirrakkomandaw l-iskejjel bħala 'komunitajiet ta' tagħlim' bħala wieħed mill-approċċi biex jonqos it-tluq bikri mill-iskola u jittejbu r-riżultati tat-tagħlim.

Bis-saħħa tal-SEAs ippreżentati f'żewġ konferenzi internazzjonali fil-Parlament Ewropew fi Brussell, eluf ta' tfal madwar l-Ewropa kollha tejbu l-kisbiet tagħhom, u żiedu l-opportunitajiet tagħhom biex ikomplu l-karriera edukattiva tagħhom b'suċċess. L-impatt soċjali u politiku ta' dan il-proġett kien ir-raġuni li għaliha l-Kummissjoni Ewropea inkludietu fil-lista tal-aqwa għaxar proġetti ta' riċerka bl-akbar impatt fl-Ewropa; INCLUD-ED huwa l-uniku wieħed mix-xjenzi soċjoekonomiċi u umanistiċi magħżula biex ikunu fil-lista.

Tip
Practice
Pajjiż
Albanija; Awstrija; Belġju; Bulgarija; Danimarka; Estonja; Finlandja; Franza; Greċja; Irlanda; Islanda; Italja; Kroazja; Latvja; Litwanja; Lussemburgu; Malta; Maċedonja ta' Fuq; Norveġja; Olanda; Polonja; Portugall; Renju Unit; Repubblika Ċeka; Rumanija; Serbia; Slovakja; Slovenja; Spanja; Svezja; Turkija; Ungerija; Ċipru; Ġermanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Pre-school; Primary; Secondary
Livel ta' intervent
Targeted; Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment