Laqgħat Letterarji bi Djalogu INCLUDE-ED

Il-Laqgħat Letterarji bi Djalogu (Dialogic Literary Gatherings - DLG) huma waħda mill-Azzjonijiet Edukattivi ta' Suċċess (Successful Educational Actions - SEAs) identifikati fil-proġett ta' riċerka INCLUD-ED. Id-DLG jintużaw sabiex itejbu l-edukazzjoni tat-tfal u taż-żgħażagħ f'kuntesti differenti madwar id-dinja. Id-DLG hija attività ta' qari bi djalogu bbażata fuq żewġ prinċipji: il-qari ta' ktieb letterarju klassiku (bħal Romeo u Ġuljetta, l-Odissea, Don Quixote) segwit mid-diskussjoni tat-tifsiriet, tal-interpretazzjonijiet u tar-riflessjonijiet bil-metodu ta' tagħlim fil-forma ta' djalogu. Tista' tinvolvi lit-tfal u lill-membri tal-familja tagħhom. Dan l-eżempju jfiehem id-DLG u r-riżultati tagħhom fil-prattika.

Il-Laqgħat Letterarji bi Djalogu (DLG) huma waħda mill-Azzjonijiet Edukattivi ta' Suċċess (SEAs) identifikati fil-proġett ta' riċerka INCLUD-ED - Strateġiji għall-inklużjoni u l-koeżjoni soċjali fl-Ewropa mill-edukazzjoni (il-Kummissjoni Ewropea, is-Sitt Programm Qafas, 2006-2011). INCLUD-ED analizza strateġiji edukattivi li jgħinu biex jingħelbu l-inugwaljanzi u jippromwovu l-koeżjoni soċjali, u dawk li jiġġeneraw l-esklużjoni soċjali, b'attenzjoni partikolari fuq il-gruppi vulnerabbli u emarġinati. L-SEAs li jappoġġjaw l-edukazzjoni ta' studenti f'riskju, għandhom komponenti universali li ntwerew li huma trasferibbli f'kuntesti differenti ħafna, u li jwasslu għal suċċess fl-edukazzjoni. Id-DLG jintużaw sabiex itejbu l-edukazzjoni ta' tfal u żgħażagħ f'kuntesti differenti madwar id-dinja.

Huwa ovvju kemm hu importanti l-qari fis-soċjetà. Minħabba li l-qari huwa ħila bażika għal aktar tagħlim, l-istudenti li jsibuh diffiċli inevitabbilment ikollhom problemi serji f'suġġetti oħrajn. Għall-kuntrarju, ħiliet tajba ta' qari jiffaċilitaw l-aċċess għal oqsma oħrajn tal-kurrikulu u, b'mod aktar ġenerali, inaqqsu r-riskju li wieħed ikollu jirrepeti s-sena u jitlaq mill-iskola sekondarja. Fi kliem ieħor, id-diffikultajiet fil-qari huma relatati ma' rati ogħla ta' nuqqas ta' suċċess, segregazzjoni, tluq bikri mill-iskola, u inugwaljanzi fl-edukazzjoni. Dan jaffettwa b'mod partikolari lill-minoranzi differenti, bħall-immigranti u l-istudenti Rom, li spiss huma segregati fi proċeduri formali u informali, f'kuntesti differenti tal-iskola u wkoll fl-iskola li jkunu diġà rreġistrati fiha.

F'konformità mal-evidenza mix-xjenzi tat-tagħlim, speċifikament fil-qasam tal-qari, id-DLG jżidu l-kwantità u l-kwalità tal-interazzjonijiet tal-istudenti kollha permezz ta' approċċ djaloġiku lejn it-tagħlim. It-teorija tat-tagħlim djaloġiku ssostni li l-istudenti jifhmu s-suġġett fil-fond billi jinvolvu ruħhom fi proċessi ta' trasformazzjoni personali u soċjali permezz ta' djalogi li huma ugwalitarji, jirrikonoxxu u jibnu fuq l-intelliġenza kulturali ta' kull persuna. It-tagħlim djaloġiku jfittex it-trasformazzjoni, itejjeb id-dimensjoni strumentali tad-djalogu, huwa bbażat fuq is-solidarjetà, jaġixxi bħala sors ta' ħolqien ta' tifsir, u jippromwovi l-valur ugwali ta' sfondi differenti.

Id-DLG jistgħu jintużaw bħala prattika indipendenti iżda huma wkoll implimentati fl-iskejjel bħala 'Komunitajiet ta' Tagħlim', flimkien ma' SEAs oħrajn bħal Gruppi Interattivi u Edukazzjoni għall-Familja. 'Komunitajiet ta' Tagħlim' huwa proġett ibbażat fuq intervent fl-iskola kollha permezz tal-SEAs sabiex jingħeleb it-tluq bikri mill-iskola u biex titjieb il-prestazzjoni fl-iskola u l-koeżjoni soċjali. It-titjib li nkiseb f'dawn l-iskejjel ġiegħel lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kunsill tal-Ewropa jirrakkomandaw l-iskejjel bħala 'komunitajiet ta' tagħlim' bħala wieħed mill-approċċi biex jonqos it-tluq bikri mill-iskola u jittejbu r-riżultati tat-tagħlim.

Bis-saħħa tal-SEAs ippreżentati f'żewġ konferenzi internazzjonali fil-Parlament Ewropew fi Brussell, eluf ta' tfal madwar l-Ewropa kollha tejbu l-kisbiet tagħhom, u żiedu l-opportunitajiet tagħhom biex ikomplu l-karriera edukattiva tagħhom b'suċċess. L-impatt soċjali u politiku ta' dan il-proġett kien ir-raġuni li għaliha l-Kummissjoni Ewropea inkludietu fil-lista tal-aqwa għaxar proġetti ta' riċerka bl-akbar impatt fl-Ewropa; INCLUD-ED huwa l-uniku wieħed mix-xjenzi soċjoekonomiċi u umanistiċi magħżula biex ikunu fil-lista.

Tip
Practice
Pajjiż
Albanija; Awstrija; Belġju; Bulgarija; Danimarka; Estonja; Finlandja; Franza; Greċja; Irlanda; Islanda; Italja; Kroazja; Latvja; Litwanja; Lussemburgu; Malta; Maċedonja ta' Fuq; Norveġja; Olanda; Polonja; Portugall; Renju Unit; Repubblika Ċeka; Rumanija; Serbia; Slovakja; Slovenja; Spanja; Svezja; Turkija; Ungerija; Ċipru; Ġermanja
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Qabel l-iskola; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted; Universal
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
European Funding

Kummenti

Żid kumment

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Ittraduċi (Utenti rreġistrati biss)