KAAP - INIZJATTIVA GĦAT-TAGĦLIM TAL-LINGWA GĦALL-ĠENITURI F'ANTWERP

KAAP hija inizjattiva ta' De Scholbrug (l-'Iskolapont'), NGO bbażata f'Antwerp (il-Belġju - il-Fjandri) bl-għan li toħloq rabtiet bejn skejjel, ġenituri u studenti, b'attenzjoni speċjali fuq familji soċjalment vulnerabbli. Il-proġett KAAP jiffoka fuq lezzjonijiet tal-Olandiż għal ġenituri migranti fl-iskola ta' wliedhom.

De Scholbrug bdiet l-attivitajiet tagħha fid-disgħinijiet, taħt l-awspiċju tas-Sindku tal-Belt. L-għan primarju tagħha hu li toħloq rabtiet bejn l-iskejjel, il-ġenituri u l-istudenti, b'attenzjoni speċjali fuq familji soċjalment vulnerabbli. L-Iskolapont toffri firxa wiesgħa ta' azzjonijiet għal skejjel kemm primarji kif ukoll sekondarji, u bħalissa timpjega 20 ħaddiem għall-iżvilupp edukattiv.

Il-mudell Skolapont jinbena madwar numru ta' prinċipji fundamentali: l-ugwaljanza (għalliema u ġenituri bħala msieħba ugwali), il-fiduċja (twemmin fil-kapaċitajiet tal-ġenituri u tal-istudenti), il-konnessjoni, l-emanċipazzjoni u l-personalizzazzjoni.

Il-proġett KAAP jimmira li jtejjeb il-komunikazzjoni bejn il-ġenituri u l-iskejjel. Dan jipprovdi lezzjonijiet tal-Olandiż lil ġenituri li ma joriġinawx mill-Fjandri u jgħin lill-ġenituri jiffurmaw konnessjoni mal-iskola, eż. billi jgħinhom fil-qari/fil-komprensjoni ta' komunikazzjonijiet mill-iskola, u billi jappoġġjahom biex jipparteċipaw f'attivitajiet tal-iskola u fl-edukazzjoni ta' wliedhom.

Tip
Practice
Pajjiż
Belġju
Lingwa
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Livell tal-iskola
Primarja; Sekondarja
Livel ta' intervent
Targeted
Intensità tal-intervent
Ongoing
Sorsi ta' finanzjament
Local funding

Kummenti

Żid kumment